Leopardí coursing ve Vranově
Catahoula club EU pořádá speciální coursing pro louisiánské leopardí psy ve spolupráci s Moravským coursingem.
Datum konání: 26.5.2019, začátek v 10:00 hod.
Místo konání: Vranov u Brna
mapa s místem konání: https://www.google.com/maps/place/49%C2%B018'40.3%22N+16%C2%B036'17.0%22E/@49.31
Uzávěrka přihlášek: 21.5.2019
V případě zájmu o coursing po termínu uzávěrky, kontaktujte Bc. Hanu Pospíšilovou (tel. 607 676 660, email: pospisilova.hanna@seznam.cz).

Pořadatel: Petra Sádecká

Přejímka psů: Petra Sádecká 9:30 - 9:45 hod.

STARTOVNÉ:
pro členy CCEU: 220 Kč / 9 EUR
pro nečleny: 250 Kč / 10 EUR
PŘIHLÁŠKA JE PŘIJATA AŽ PO ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO!

PLATBU JE NUTNÉ ZASLAT DO UZÁVĚRKY NEJPOZDĚJI DO 21.5.2019 na účet CC EU nebo přímo pokladníkovi – Bc. Haně Pospíšilové. Do poznámky uveďte "COURSING" a své příjmení. Platba je nevratná!

Číslo účtu/Account Nr.: Fio banka, Praha 1/Prague 1
CZK v ČR/in CZ: 2900483545/2010
EUR v SR/in SK: 2800483548/8330
jiné měny a mezinárodní platby/other currencies and international payments:
IBAN: CZ6220100000002800483548, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
IČO: 22733795, NEJSME PLÁTCI DPH

Informace o coursingu

Na této trati je možné si zaběhnout tréninkový běh pro plnění licence a nebo licenční běh. Při licenčním běhu a nebo tréninkové běhu pro plnění licencí musí mít pes coursingovou dečku.

Párové běhy jsou možné pouze v náhubku.

Běhání na konečném navijáku, trať natahujeme na čtyřkolce.

Každá kategorie běží dvě kola.

Háravé feny se můžou zúčastnit závodu pouze po domluvě s pořadatelem.

Podmínky účasti
Podmínky pro všechny účastníky:

Při běhu jsou zákázány: postroje, obojky. Psovod, který tyto podmínky nebude respektovat, nebude k běhu připuštěn!
Psi jsou pod dozorem majitelů, vběhnutí na trať je pokutováno částkou 500 Kč.
Psi běhají s náhubky, které jim nepůsobí bolest, umožňují volně dýchat a zabraňují zranění psa o kladku či ublížení druhému psu.
Na přejímce předložte platný očkovák s aktuálním jménem majitele
Nezapomeňte na dostatek vody pro psa

Bezpečnostní opatření:

Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě s pořadatelem).
Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
Za psy ručí jejich majitelé.
Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Jakýkoliv doping je zakázán!

Veterinární předpisy:

Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.
Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Dodatek pro závod:

Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.

Vyloučení účastníka
Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

Protest
Námitky a stížnosti lze podat pouze písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého
psa plnou odpovědnos

Pravidla naleznete zde http://www.moravsky-coursing.cz/dokumenty/

Přihláška
Jméno a příjmení majitele/Name and surname:
Your answer
Email:
Your answer
Telefonní kontakt/Phone Nr.:
Your answer
Adresa/Address:
Your answer
Počet psů/Number of dogs:
Your answer
Chci běžet: (možnost zvolit více odpovědí)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service