Anketa k úpravě Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem
Pro podporu zpracování projektu úpravy Mírového náměstí připravil Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem jako první krok anketu, s jejíž pomocí bychom rádi shromáždili názory široké laické i odborné veřejnosti. Prosíme, vyplňte ji podle vašeho názoru.
Hodnocení provádějte známkováním jako ve škole - 1 je nejlepší hodnocení, 5 nejhorší. Odpovědi jsou nepovinné, když si nebudete jistí, odpovědět nemusíte. Dotazník vyplňte a odešlete pouze jednou. Pokud bude ze stejného zařízení (IP adresy) odesláno více vyplněných dotazníků, zaregistrován bude pouze první.
Elektronické dotazníky budou aktivní do 31. prosince 2018.

Za Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem
Jan Svoboda, Václav Tima, Olga Vnoučková a Pavel Smutný

Naše náměstí
Zvolte prosím jednu odpověď. *
Pokud chcete, uveďte své jméno.
Your answer
1. část
Jak vnímáte stávající prvky náměstí? Jsou hodnotou, nebo problémem?
Lipová stromořadí
Jsou pro Vás řady lip, obklopující náměstí, hodnotou, nebo jsou spíš problémem? Měly by zůstat, nebo např. uvolnit místo pro parkování?
Captionless Image
Zachovat a chránit.
Lípy musí ustoupit jiným potřebám.
Zelené plochy trávníků
Měly by plochy trávníků na náměstí zůstat, nebo být zadlážděny? Jde přežitek z dob minulých, nebo naopak o praktický prvek a stačí jen zapustit obrubníky do úrovně dlažby?
Captionless Image
Zachovat.
Zrušit.
Květinové záhony
Musí se zachovat. Když zjara rozkvetou, jsou nádherné. Nebo jde o zbytečné překážky, které mohou být nahrazeny moderními květinovými prvky, orientovanými do výšky a ne do plochy?
Captionless Image
Zachovat.
Zrušit a nahradit jinými prvky.
Betonové pódium
Zrušit, jde o přežitek z minulých dob, kdy se tomu ještě říkalo tribuna. Nebo jde o prvek, který může být vkusně zakomponován do náměstí a dále využíván jako pódium nebo prodejní plocha?
Captionless Image
Ponechat.
Zbourat.
Kamenná dlažba chodníků a cest
Je lepší současná kamenná dlažba, nebo by byl beton a asfalt vhodnější? Je kámen hodnotou, nebo spíš problémem, protože je nerovný a špatně se po něm chodí v podpadcích?
Captionless Image
Kamennou dlažbu stačí opravit.
Nahradit betonem a asfaltem.
Betonová dlažba na náměstí
Má současná betonová dlažba historickou hodnotu, nebo by měla být nahrazena novou kamennou?
Captionless Image
Opravit a zachovat.
Vyměnit.
Lavičky
Mělo by jich být co nejvíc, nebo se mají omezit, protože je jen okupuje a ničí mládež?
Captionless Image
Hodně laviček.
Málo laviček.
Vitríny
Jde o praktický zdroj informací, nebo je to přežitek?
Captionless Image
Zachovat.
Zrušit.
Ostatní mobiliář (info tabule, stojany, mapy apod.)
Je to vkusné doplnění vzhledu náměstí, nebo jde o reklamní smog, kterého je všude dost?
Captionless Image
Ponechat.
Odstranit.
Samostatné stromy
Mohou zůstat, nikomu nevadí, nebo zbytečně narušují pravidelné řady lip?
Captionless Image
Zachovat.
Pokácet.
Vysoký smrk v rohu náměstí (ozdobený v průběhu Vánoc)
Patří sem a je pěknou dominantou v průběhu Vánoc, nebo jen zbytečně zasahuje do vzhledu náměstí a je přerostlý?
Captionless Image
Zachovat.
Pokácet.
Autobusová zastávka veřejné dopravy
Patří sem a nikomu nevadí, nebo z náměstí dělá autobusové nádraží?
Captionless Image
Ponechat.
Přesunout jinam.
Keře
Jsou pěknou ozdobou, nebo jen možností, kam odhodit odpadek nebo zajít na záchod?
Captionless Image
Ponechat.
Odstranit.
2. část
Jaký je podle vás současný počet parkovacích míst na náměstí?
Počet parkovacích míst
Parkovací místa chybí, nebo na náměstí parkoviště nepatří a je potřeba hledat místo jinde?
Captionless Image
Parkovacích míst je zbytečně moc, ani nejsou všechna využitá.
Parkovacích míst je málo, často není kde zaparkovat.
3. část
Které nové prvky byste rádi na náměstí přivítali?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service