แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าชม Virtual Museum
คำชี้แจง กรุณาคลิกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าชม Virtual Museum *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ท่านมีความเข้าใจประวัติวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
2. ท่านมีความพอใจต่อการเข้าชมวัดราชาธิวาสราชวรวิหารแบบเสมือนจริง
3. ท่านมีความเข้าใจประวัติพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 4
4. ท่านมีความพอใจต่อการเข้าชมผ้าโบราณและเข้าใจการอนุรักษ์ผ้าในห้องจัดแสดงที่ ๑ ห้องภูษาแพรพรรณ
5. ท่านมีความพอใจต่อการเข้าชมป้านชา เครื่องกระเบื้องเคลือบในห้องจัดแสดงที่ ๒
6. ท่านมีความพอใจต่อการเข้าชมเครื่องมุก เครื่องถมปัด และเครื่องเบญจรงค์ในห้องจัดแสดงที่ ๓
7. ท่านมีความพอใจต่อการเข้าชมเครื่องทองเหลือง และเครื่องเขินในห้องจัดแสดงที่ ๔
8. ท่านมีความพอใจต่อการเข้าชมคัมภีร์ใบลาน สมุดไทย ตู้พระธรรม ในห้องจัดแสดงที่ ๕
9. ท่านมีเข้าใจการเสื่อมสภาพและการอนุรักษ์ซ่อมแซมของสมุดไทย และหนังสือเก่าแบบฝรั่ง ในห้องจัดแสดงที่ ๕
10. ท่านสามารถนำวิธีการซ่อมสมุดไทย และหนังสือเก่าแบบฝรั่งมาประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้
ข้อเสนอแนะ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy