แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำชี้แจง :
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
• ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
• ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูนในภาพรวม
• ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูนในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนา
• ส่วนที่ 4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
2. โปรดทำเครื่องหมายในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy