Spotkanie konsultacyjne MEVO 28.01.2020 r.
Szanowni Państwo,
zapraszamy do rejestracji na spotkanie konsultacyjne poświęcone MEVO, które odbędzie się 28 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00 w sali 209 (ul. Długi Targ 39/40 Gdańsk). W celach organizacyjnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: mevo@metropoliagdansk.pl

Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Instytucja/Firma
Your answer
E-mail *
Your answer
RODO
Administratorem danych osobowych Uczestnika (dalej: Dane Osobowe) pozyskanych w ramach Spotkania Konsultacyjnego MEVO prowadzonego w dniu 28.01.2020 r. jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, nr KRS 0000398498, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Stowarzyszenie należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@metropoliagdansk.pl Dane Osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu prawidłowego zorganizowania spotkania konsultacyjnego MEVO w dniu 28.01.2020 r., w uzasadnionym interesie w postaci dochodzenia, obrony, ustalania roszczeń przez okres ich przedawnienia.​ ​Dane Osobowe mogą być udostępnianie firmie zajmującej się obsługą informatyczną naszego Stowarzyszenia, Google LLC. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Danych Osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo do: dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii, żądania sprostowania Danych Osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, żądania usunięcia Danych Osobowych w przypadku gdy: Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych, Dane Osobowe przetwarzane są niezgodne z prawem, Dane Osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. żądania przeniesienia Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Danych Osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e- mail oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia i wyrażenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w spotkaniu konsultacyjnym MEVO. Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku, dzięki czemu wizerunek będzie mógł zostać udostępniony np. w mediach społecznościowych, w środkach masowego przekazu w celu promowania Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania. Dane Osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani też do żadnych organizacji międzynarodowych. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula RODO *
ZGODA PODSTAWOWA *
ZGODA NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot. Report Abuse