ΕΡEYNΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ - ALL.CAN
Η έρευνα απευθύνεται σε ασθενείς και άτομα με εμπειρία καρκίνου

Σκοπός της έρευνας είναι μέσα από την εμπειρία των ασθενών, να προσδιορίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε προκειμένου να επιτύχουμε βελτίωση για την περίθαλψη και την φροντίδα στον καρκίνο. Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας All.Can, που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστούν «οι ανεπάρκειες» στη φροντίδα του καρκίνου – όπου ως «ανεπάρκεια» ορίζουμε κάθε πτυχή της περίθαλψης και της φροντίδας του καρκίνου, η οποία δεν είναι επικεντρωμένη σε αυτά που έχουν σημασία για τους ασθενείς.

Ανεπάρκεια δεν σημαίνει απλά σπατάλη χρημάτων. Σημαίνει επίσης χαμένο χρόνο, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις για εγχειρήσεις και ακτινοθεραπεία, ακυρωμένες ή πολύ καθυστερημένες ιατρικές επισκέψεις, και περιττό στρες για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το ιατρικό προσωπικό. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας αποτελεί ένα μέσο για την επικέντρωση των διαθεσίμων πόρων, ανθρωπίνων και οικονομικών, σε αυτά που έχουν σημασία για τους ασθενείς.

Η έρευνα έχει ήδη διεξαχθεί αρχικά σε ομάδα 10 άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, και τώρα διεξάγεται στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιό μας, θα συμβάλλετε στη συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων για τις ανεπάρκειες στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στις συζητήσεις μας με τους φορείς χάραξης πολιτικής υγείας. Στόχος μας είναι από τις απαντήσεις σας να προκύψουν προτάσεις για ουσιαστικές αλλαγές στη φροντίδα του καρκίνου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν και θα παρουσιασθούν σε σημαντικά συνέδρια ογκολογίας και υποστήριξης ασθενών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και ενδεχόμενα και μέσω άλλων οδών.

Η πρωτοβουλία All.Can (www.all-can.org) είναι μία διεθνής συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων εταίρων, που δημιουργήθηκε για να βρούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της φροντίδας του καρκίνου, εστιάζοντας στη βελτίωση των εκβάσεων για τους ασθενείς.

Η πρωτοβουλία All.Can αναγνωρίζει ότι συχνά οι εμπειρίες των ασθενών δεν είναι τόσο καλές όσο θα μπορούσαν να είναι, επειδή ο χρόνος και οι διαθέσιμοι πόροι δεν χρησιμοποιούνται όσο αποδοτικά θα μπορούσαν – και δεν επικεντρώνονται σε αυτά που πραγματικά έχουν σημασία για τους ασθενείς. Πιστεύουμε ότι η μοναδική οπτική γωνία των ασθενών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μπορεί να βοηθήσει να εντοπιστούν τέτοιου είδους προβλήματα. Οι απόψεις τους μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης του τρόπου παροχής της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας.

Στην All.Can συμμετέχουν εκπρόσωποι κορυφαίων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, οργανώσεων ασθενών, φορέων χάραξης πολιτικής υγείας, επιστημονικών ιατρικών οργανώσεων, ερευνητικών φορέων και εκπροσώπων της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Η ΕΛΛΟΚ, συμμετέχοντας ενεργά στην Εuropean Cancer Patient Coalition-ECPC, από τα βασικά μέλη της Αll.Can, εργάζεται για τη διάχυση της ενημέρωσης για την Αll.Can στη χώρα μας και τη δημιουργία εθνικού προγράμματος All.Can. Πιστεύουμε ότι μόνον η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην περίθαλψη και φροντίδα του καρκίνου μπορεί να προσφέρει προτάσεις βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και θα συνεργασθούμε για αυτόν τον σκοπό αυτό με όλους όσους συμμετέχουν στη παροχή υπηρεσιών ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στη χώρα μας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της All.Can (all-can.org) και στον ιστότοπο της ΕΛΛΟΚ (υπό κατασκευή ellok.org/all-can). Mπορείτε να ενημερωθείτε για τις άλλα εθνικά προγράμματα All.Can (http://www.all-can.org/national-initiatives/) και την διακυβέρνηση της πλατφόρμας (http://www.all-can.org/governance/). Η πρωτοβουλία All.Can στην Ελλάδα, χρηματοδοτείται από τις εταιρείες Amgen, Bristol-Myers Squibb, MSD.

H έρευνα απευθύνεται σε ασθενείς και άτομα με εμπειρία καρκίνου. Με τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που παρέχετε για τον παραπάνω αναφερόμενο σκοπό. Οι πληροφορίες συλλέγονται ανώνυμα από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου –ΕΛΛΟΚ. Καμία προσωπική πληροφορία, ή επιμέρους απάντηση, δεν θα διαβιβαστεί στα μέλη της All.Can ή στις εταιρείες χορηγούς – μόνο συγκεντρωτικά δεδομένα για τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας στην Ελλάδα.

Κανένα μέλος της πρωτοβουλίας All.Can δεν σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή φάρμακο. Σας παρακαλούμε να μην αναφέρετε κανένα συγκεκριμένο φάρμακο στο ερωτηματολόγιό σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα. Οι απόψεις σας θα συμβάλλουν στη βελτίωση της φροντίδας του καρκίνου στη χώρα μας για άλλους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, καλέστε την ΕΛΛΟΚ στον αριθμό +30210-7710335 ή στείλτε email στο info@ellok.org

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service