pozitívne doma

... alebo inšpirácie pre komunikáciu a zmeny v každodennom kontakte s vašimi blízkymi

túto tému sme pripravili na základe našej práce inšpirovanej nenásilnou komunikáciou a jazykom potrieb. Ak pre seba hľadáte inšpiráciu ako komunikovať tak, aby:
- ste podporili pozitívnu atmosféru doma
- bolo pre vás ľahšie porozumieť druhým, aj keď robia veci inak, ako by sa vám páčilo
- druhí mohli ľahšie porozumieť vám

... môžete nám dať vedieť, že máte záujem o túto tému. My vám pošleme informáciu o tom, kedy, ako a kde sa jej budeme venovať.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question