บันทึกขอใช้งานศูนย์สื่อเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
สถานที่: อาคาร 4
ติดต่อเราได้ที่ (+66)9-566-8930 หรือ krukasidit@nrpsc.ac.th
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ/บุคลากรที่ขอใช้บริการ *
หน่วยงานภายนอก(ระบุ)
ชื่อ-สกุล ผู้ขอใช้บริการ *
ใช้ในกิจกรรมอะไรโปรดระบุโดยละเอียด *
วันที่ขอใช้งาน *
หากขอใช้เป็นช่วงเวลา เช่น เป็นชั่วโมง แต่หลายวัน ให้กรอกแยกวัน
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ถึงวันที่ *
กรณีขอใช้ต่อเนื่องทั้งวัน หลายวันติดต่อกันให้ระบุ และกรอกเพียงครั้งเดียว
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
อุปกรณ์ที่ขอใช้งาน *
Required
ระบุจำนวนโต๊ะที่ต้องการ(มี 70 ตัว)
ระบุจำนวนเก้าอี้ที่ต้องการ(มี 180 ตัว)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนนางรองพิทยาคม. Report Abuse