Anmälan information från Swedsoft

Du kan när som helst avsluta din prenumeration.
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question

  Villkor

  Genom att anmäla mig är jag medveten om och godkänner: 1. Hantering av personuppgifter Att Swedsoft som förening och genom dess kansli (Teknikföretagens Branschgrupper AB) kommer hantera de personuppgifter som delas i detta formulär för kunna leverera information till mig. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela info@swedsoft.se när som helst kan begära att mina uppgifter tas bort. 2. Nyhetsbrev, inbjudningar med mera Att jag hamnar på Swedsofts utskickslista för inbjudningar till evenemang samt nyhetsbrev och information till Swedsofts utökade nätverk. Jag är även införstådd i att jag när som helst har rätt att begära att bli borttagen från en eller flera av dessa listor. Detta görs genom att klicka på avregistreringslänken eller meddela info@swedsoft.se.
  This is a required question