3º ESO - Avaliación inicial e datos alumnado curso 2017-18
Apelidos *
Your answer
Nome *
Your answer
Correo electrónico *
(conta @gmail.com)
Your answer
A túa clase é *
Estamos á procura de persoas que teñan coñecementos sobre técnica e tecnoloxía (motores, mecanismos, soldadura, madeiras, enerxías, xoguetes...) e tempo para enseñarnos: avoas, avós, amig@s da familia xubilad@s ou con tardes libres.... Podes presentarnos a alguén? Dinos o nome e as cousas que cres que se lle dan ben
Your answer
Cálculo e Visión espacial
Indica canto vale "x" nesta ecuación
2x+26=52
Your answer
Dada a seguinte peza, cal das afirmacións seguintes é correcta?
Captionless Image
Comprensión de textos: le e responde
Susan Calvin nacera en 1982, polo cal terá agora setenta e cinco anos. A "U.S. Robots & Mechanical Men Inc." tén tamén setenta e cinco anos, xa que foi o ano de nacemento da doctora Calvin cando Lawrence Robertson sentou as bases do que sería a máis extraña e xigantesca industria na historia da humanidade. A doutora graduouse na Universidade de Columbia en 2003, e comezou a adicarse á Cibernética. Todo o que se fixera durante a segunda metade do s XX en materia de "máquinas calculadoras" fora anulado por Robertson e os seus cerebros positónicos. As millas de cables e fotocélulas deran paso ó globo esponxoso de platino-iridio do tamaño aproximado dun cerebro humano. --Doctora Calvin -como foron os seus comezos en US Robots? --Cando viñen aquí por primeira vez -dixo- vivía nunha pequena habitación, alí á dereita, onde está hoxe o retén de bombeiros. Construíamos os nosos robots nun só edificio. Facíamos tres á semana. Agora fíxese… Que edade tén vostede? -quixo saber. --Trinta e dous años -respondín. --Entonces, non pode recordar os tempos en que non había robots. Nós vendíamos robots para uso terrestre... Eran robots que non podían falar. Despois fixéronse máis humanos, e comezou a oposición. Os sindicatos obreiros, como é natural, opuxéronse á competencia que facían os robots ó traballo humano, e varios sectores da opinión relixiosa fixeron as súas obxeccións inspiradas na superstición. Tomemos o caso de Robbie -dixo-. Non o conocín. Foi vendido dez anos antes da miña entrada na compañía...; era moi atrasado. Oín falar del máis tarde, e, cando nos chamaban blasfemos e creadores de demonios, sempre me acordaba del. Robbie era un robot sin vocalización. Non podía falar. Foi fabricado e vendido en 1996. Eran días anteriores á extrema especialización, de maneira que foi vendido como neneira... (fragmento de "Eu, robot", de Isaac Asimov)
En que ano se sitúa a narración?
Your answer
Cando entrou a doutora a traballar en US Robotics?
Your answer
Que cres que pasou con Robbie?
Your answer
Tecnoloxía
De canto te lembras? ;)
Unha memoria técnica consta de: análise do problema, proposta de solucións e bosquexo, planos, orzamento, avaliación e...
De calquera obxecto
Unha escala E=1:4 significa
Cales das seguintes escalas son de ampliación?
Un produto tecnolóxico é
A descrición dun obxecto desde un punto de vista técnico quere dicir
Desde un punto de vista socioeconómico, un lapis
As propiedades mecánicas dun obxecto refírense á reacción dun obxecto ante a aplicación de forzas externas
O vidro é
A tenacidade é
A maleabilidade é
Un material bo condutor do calor...
O aceiro é un material que se obtén de:
O aglomerado é
A trencha ou formón serve para
Indica cales das seguintes madeiras son duras:
Os metais
O bronce é unha aliaxe resistente e decorativa composta de
O estaño tén
Para conformar chapas e láminas metálicas soe utilizarse
A ferramenta de desbaste de metais é
Cal dos seguintes metais non é férrico:
Para que unha estrutura sexa boa debe ser
A tensión interna que experimentan os corpos somentidos a forzas chámase
Cando aplastamos un pedazo de plastilina entre os dedos, aplicándolle 2 forzas de sentido oposto e igual dirección nos extremos da mesma, a corda traballa a
Os tirantes de aceiro no formigón armado soportan esforzos de:
Nunha panca, o traballo de mover a "resistencia" é menor
Captionless Image
A forza que hai que facer nun torno depende de
Captionless Image
Nun sistema de tren engrenaxes unidos un tras doutro a velocidade final
Captionless Image
Nunha bicicleta, o esforzo que facemos ó pedalear
Nun sistema de poleas con correa, a motriz ten un diámetro de 400 cm e a conducida de 100 cm. Se a primeira xira a 1000 rpm, a canto xira a segunda?
Captionless Image
Nun tren de engrenaxes con 4 piñóns, o 2 e o 3 están no mesmo eixo. O número de dentes é, respectivamente 10, 40, 10 e 20. Se o primeiro xira a 400 rpm, a canto xira o último engrenaxe?
Nun balancín séntase Eduardo nun extremo, que pesa 700N, e Marcus no outro, que pesa 400N. Se Eduardo se senta a 3 m do punto de apoio, a canto debe sentarse Marcus para equilibrar o balancín?
O paso dos electróns por un condutor denomínase
Canta máis enerxía se comunica ós electróns dun condutor, maior
Un elemento de maniobra e control dun circuíto eléctrico é
Cando se produce un cortocircuíto nun circuíto é porque
O aparato que serve para medir magnitudes eléctricas dun circuíto é o
Unha enerxía renovable convencional é
Captionless Image
Unha enerxía renovable non convencional é
Unha enerxía non renovable convencional é
O Scratch é
Captionless Image
Estás interesado en participar nun Club de Ciencia en horario extraescolar (inventos, experimentos, bioloxía...)?
Tés algún familiar ou coñecido adulto que poida axudarnos no Club de Ciencia?
Your answer
Só para Sección Bilingüe: le o seguinte texto e logo responde
After great success with the Xatcobeo Satellite and the Humsat, the University of Vigo has been working hard to launch another satellite, that will be the first commercial gallician satellite ever: The G-Sat. It will be 110 lb (pounds) heavy and will aid the Galician Government in preventing wildfires and keep a grip on red toxic tides, that affect seafood and fish in the area.
Who is going to launch a satellite?
Your answer
What is the name of the new satellite?
Your answer
What do you think a red tide is?
Your answer
Please, describe yourself ;)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms