Kommunikationen i Nervsystemet
Ett quiz med ett urval av frågor som utgår från innehållet i Psychology Theams and Variations av Wayne och Weiten. Del 1 där fler quiz kommer att läggas till.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vilka två stora kategorier kan cellerna i nervsystemet indelas i?  *
0 points
Vilka celler är den grundläggande länken som tillåter kommunikation inom nervsystemet?  *
1 point
Vad är dendriter? *
1 point
Vad är axon? *
1 point
Vad är en synaps? *
1 point
Vad är glia? *
1 point
Required
Vad är en aktionspotential? *
1 point
Vad innebär den absoluta refraktärperioden? *
1 point
Vad är den "synaptiska klyftan"? *
1 point
Vad är neurotransmittorer? *
1 point
Para ihop respektive neurotransmittor med respektive karakteristika och förhållande till beteende. *
7 points
Frisätts av motor neuron som kontrollerar skelettmuskulatur. Bidrar till reglering av uppmärksamhet, upphetsning, och minne. Vissa (?) receptorer stimuleras av nikotin.
Bidrar till kontroll av frivilliga rörelser. Kokain och amfetamin höjer aktiviteten vid (?) synapser. Transmittorn förekommer i hjärnan där man talar om "belönings vägar".
Bidrar till modulering av stämning och upphetsning. Kokain och amfetamin höjer aktiviteten vid (?) synapser.
Inblandad i regleringen av sömn och vakenhet, aggression. Sertralin och liknande antidepressiva läkemedel påverkar (?) kretsar.
Fungerar som vitt spridd hämmande transmittor, bidrar till regleringen av oro och sömn/upphetsning. Valium och liknande ångestdämpande läkemedel verkar vid (?) synapser.
Fungerar som vitt spridd hämmande transmittor. Inblandad i inlärning och minne.
Påminner om opiater i struktur och effekt. Spelar roll i smärtstillande och sänker stressnivåer.
Acetylcholine (ACh)
Dopamin (DA)
Noradrenalin
Serotonin
GABA
Glutamat
Endorfiner
Koppla ihop respektive neurotransmittor med sjukdomar som är  associerade med dysreglering. *
6 points
Alzheimers sjukdom
Parkinsonism, schizofreni, berondeframkallande tillstånd
Depressions sjukdomar
Depressions sjukdomar, OCD, ätstörningar
Ångest sjukdomar
Schizofreni
Acetylcholin
Dopamin
Noradrenalin
Serotonin
GABA
Glutamat
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy