ใบสมัครการแข่งขัน เล่านิทานภาษาอังกฤษ Once upon a time in The Crystal @ The Crystal เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
The Crystal จัดประการแข่งขันเล่านิทาน ในหัวข้อภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท
รายละเอียดการแข่งขันและเข้าสมัครมีดังนี้
กติการรอบการประกวด
1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1.1 รุ่น ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ ไม่เกิน 12 ปี
1.2 รุ่น มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ ไม่เกิน 18 ปี
1.3 ทีมละ 3-5 คน
2. วันเวลาที่ใช้ในการประกวด
2.1 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 รายงานตัวและจับฉลากคิวแสดง 10.00 น. เป็นต้นไป
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมชุดและอุปกรณ์มาให้พร้อมในการแสดง (สามารถมีผู้ช่วยในการจัดวางได้)
3.2 ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเตรียมการแสดง ทีมละไม่เกิน 12 นาที (รวมการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมด) เตรียมอุปกรณ์มาเอง
3.3 ผู้เข้าแข่งขัน ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเล่านิทานเท่านั้น
3.4 ผู้เข้าแข่งขัน ใน 1 ทีม มีนักเรียนเป็นชาวต่างชาติ ได้ไม่เกิน 2 คน
3.5 ผู้เข้าแข่งขัน ที่เป็นลูกครึ่ง ไทย-??? นับเป็นคนไทย ไม่นับเป็นชาวต่างชาติ
3.6 ชาวต่างชาติ ดูจากสัญชาติ เท่านั้น (ดูจากเอกสารที่ทางราชการออกให้เท่านั้น)
4. จำนวนผู้รับสมัคร
4.1 รุ่น ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ ไม่เกิน 12 ปี จำนวน 15 ทีม (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
4.2 รุ่น มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ ไม่เกิน 18 ปี จำนวน 15 ทีม (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
4.3 หรือ จำนวนรวมไม่เกิน 30 ทีม (ตามเห็นสมควรของคณะกรรมการการจัดงาน)
5. เกณฑ์การให้คะแนน 55 คะแนน
5.1 เนื้อเรื่องมีสาระน่าสนใจ 10 คะแนน
5.2 ประเทืองอารมณ์ (ผู้ฟังสนุกสนานเกิดอารมณ์คล้อยตาม) 15 คะแนน
5.3 การใช้ภาษาถูกต้องตามอักขรวิธี (เสียงฟังชัดเจน) 20 คะแนน
5.4 การใช้น้ำเสียงอารมณ์สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 15 คะแนน
5.5 ความสามารถด้านการใช้ท่าทางประกอบ 15 คะแนน
5.6 การใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่านิทาน 10 คะแนน
5.7 การแต่งกายสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 10 คะแนน
5.8 การแสดงอยู่ภายในเวลาที่กำหนด 5 คะแนน
รวมคะแนน 100 คะแนน
6. รางวัลการประกวด
6.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล รุ่นละ 3,000 บาท
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล รุ่นละ 2,000 บาท
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลรุ่นละ 1,000 บาท
6.4 รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัล รุ่น ละ 3 รางวัล
6.5 รางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัล รุ่นละ 1,000 บาท

7. หลักฐานในการสมัคร
7.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ (ข้อมูลในการลงทะเบียน กด ถัดไป หลังจากยอมรับข้อตกลงแล้ว)
7.2 บัตรประชาชนหรือสำเนาสูจิบัตร (รายงานตัววันเข้าแข่งขัน)
8. กำหนดการสมัคร
8.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.
8.2 ส่ง รูปภาพ แนะนำทีมตัวเอง สำหรับทำ Popular Vote ทาง line ID: mperer23 ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 พฤศจิกายน
2562 เวลา 18.00 น. (ส่งรูปแล้วแจ้งชื่อทีมของผู้เข้าแข่งขันทุกครั้ง)
8.3 ประกาศผลผ่านกลุ่ม line (ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับเชิญเข้ากลุ่ม line การ ประกวดจากทีมงาน )
8.4 ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ Final ต้องมารายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน The Crystal เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เวลา 10.00 น. – 11.00
น. หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์
9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด

location สถานที่แข่งขัน: https://goo.gl/maps/LydRDNp8c8A2

สนใจหรือมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล และส่งรูปภาพ สำหรับเข้าแข่งขันได้ที่
คุณเอ็ม
Tel. 02-101-5870, 095-453-2626
Line ID: mperer23

กติกา
ท่านได้อ่านกติกาการแข่งขันทั้งหมดและรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว ท่านยอมรับกติกาและเงื่อนไขดังกล่าว กรุณากด [ยอมรับ] เพื่อทำการสมัคร *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy