Upitnik o informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT)
Poštovani,

razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) kojem svedočimo posljednjih godina, nedvosmisleno je prilika za transformaciju načina poljoprivredne proizvodnje. Svrha Erasmus+ projekta VIRAL (Vitaliziranje relevantnosti IKT u poljoprivrednom učenju) je da istraži stavove poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Rumuniji, Holandiji i Sloveniji o ulozi IKT u poljoprivredi.

Anketa je anonimna, s tri dijela koji imaju za cilj da ocene vašu dostupnost IKT-a, vaše iskustvo u korištenju i vašoj percepciji IKT-a. Trebaće vam oko 10 minuta da anketu završite, a vaši odgovori će doprineti boljem sagledavanju značaja IKT u poljoprivredi. Prikupljeni podaci su strogo povjerljivi i biće analizirati samo na nivou/razini uzorka.

Objašnjenje: Izraz IKT obuhvata bilo koji uređaj ili sistem/sustav koji omogućava pohranjivanje, preuzimanje, obradu, prijenos i prijem informacija. Dakle, IKT uključuje ne samo uređaje (računare, mobilne uređaje, radio, televiziju ...), već i internet mrežu (World Wide Web) i razne aplikacije, procese, usluge i komunikacijske vještine.
Demografski podaci
Država *
Pol *
Starost *
Najviši nivo stečenog obrazovanja *
Da li imate obrazovanje iz oblasti poljoprivrede *
Ukupna poljoprivredna površina koju obrađujete (vlastito i iznajmljeno): *
Poslovna orijentacija *
Zaposlenje *
Glavna vrsta proizvodnje na imanju *
Preovladavajući sistem poljoprivrede *
1. Koji su glavni izvori informacija za vas (označite tri najvažnija izvora)? *
Required
2. Molimo navedite imate li pristup dolje navedenim tehnologijama *
Required
3. Da li imate pristup Internetu? *
4. Ocijenite kvalitet pristupa internetu na mjestu na kojem ga najčešće koristite?
veoma loš
veoma dobar
Clear selection
5. Navedite od koga ili odakle najčešće dobijate informacije o IKT-u i rješenjima u oblasti IKT-a? *
Required
6. Naznačite koristite li internet za svaku od sljedećih kategorija tijekom posljednje godine. Učestalost različitih internetskih aktivnosti na skali od 1 do 5 (1 - dnevno, 5 - nikad)
Posjeta poljoprivrednih foruma *
dnevno
nikada
Pretplata na online obavještenja (newsletter) *
dnevno
nikada
Traženje poljoprivrednih vijesti *
dnevno
nikada
Traženje informacija o vremenskoj prognozi *
dnevno
nikada
Traženje web stranica sa fitoinfo (informacijama o bolestima) *
dnevno
nikada
Traženje informacija o poljoprivrednim proizvodima i uslugama *
dnevno
nikada
Traženje informacija od vlade *
dnevno
nikada
Traženje informacija o cijenama *
dnevno
nikada
Traženje informacija prije većih ulaganja (investicija) *
dnevno
nikada
Internet (online) bankarstvo *
dnevno
nikada
Kupovina na internetu *
dnevno
nikada
Prodaja na internetu *
dnevno
nikada
7. Koristite li IKT na svojoj farmi? *
8. U koje svrhe koristite IKT na svojoj farmi? (označite sve na šta se primjenjuje)
9. Ako ne koristite IKT na svojoj farmi, za šta bi volili koristiti IKT na farmi? (označite sve na šta se primjenjuje)
10. Molimo pročitajte sljedeći popis izjava i navedite s čime se slažete (termin računari se odnosi i na ostale uređaje kao što su tableti i pametni telefoni)
11. Navedite, ko bi po vašem mišljenju trebalo da uloži više napora u širenju IKT-a u praksi?
Poljoprivrednici *
najmanje važni
najvažniji
Institucije za istraživanje i razvoj *
najmanje važni
najvažniji
Industrija - proizvođači IKT-a *
najmanje važni
najvažniji
Obrazovne institucije *
najmanje važni
najvažniji
Savjetodavna služba *
najmanje važni
najvažniji
Donosioci odluka u poljoprivredi *
najmanje važni
najvažniji
Agrohemijska industrija (proizvođači pesticida i đubriva/gnojiva) *
najmanje važni
najvažniji
Dobavljači IKT-a (trgovci) *
najmanje važni
najvažniji
Udruženja/udruge poljoprivrednika *
najmanje važni
najvažniji
Usluge podrške za IKT (usluge popravka i održavanja) *
najmanje važni
najvažniji
12. Jeste li pohađali neku obuku/edukaciju o IKT-u u posljednjih godinu dana? *
Ako je odgovor da, ko je pružao usluge (predavao), šta je bila tema:
13. Želite li pohađati obuku/edukaciju o novim tehnologijama u poljoprivredi? *
Ako je odgovor da, ko bi trebao pružati usluge (predavati), šta bi bila tema:
14. Navedite najbolji/najprikladniji način prenošenja znanja/vještina vezano za IKT inovacije u budućnosti *
Dodatni komentari:
Koliko ste zadovoljni upitnikom? *
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Универзитет у Бањој Луци. Report Abuse