Khóa học xây dựng MVP với IOS - Swift
Mình dự định sẽ xây dựng một khóa học về IOS, Swift và Firebase. Khóa học sẽ tập trung xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh, độ phức tạp tương đương với một MVP (minimum viable product) app.
Bạn đã biết lập trình IOS chưa *
Bạn có muốn học IOS, Swift theo dạng project-base không? *
Bạn có máy Mac không? *
Thể loại app bạn muốn làm *
Bạn có điều gì mong muốn trong khóa học sắp tới
Email của bạn ( để mình gửi thông tin/mã giảm giá khóa học )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms