การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
วันที่ 31 มีนาคม - 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพศ
ระดับการศึกษา
ภาควิชา
อายุ
Your answer
แบบประเมินความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Infographic เพิ่มขึ้น
เอกสารประกอบการอบรม
มีประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติจริง
ความเหมาะสมของระยะเวลา
ความรอบรู้ในหัวข้อที่บรรยาย
ความสามารถในการถ่ายทอด
การอำนวยความสะดวก
ความพึงพอใจในสถานที่/อาหาร/ห้องประชุม
ข้อเสนอเเนะ
Your answer
หัวข้อในการจัดประชุมครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms