ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมเป็น "โรงเรียนใช้ผลวิจัย"

โรงเรียนที่ตั้งใจจะนำผลการวิจัย Growth Mindset ไปพิสูจน์ใช้ โปรดกรอกข้อมูลลงทะเบียนการสมัครเข้าร่วมโครงการ...พร้อมทั้งส่งใบสมัครไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อการรับรู้แ ร่วมสนับสนุนโรงเรียน และรวบรวมรายชื่อเพื่อแจ้ง สพฐ.ตามระบบต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question