EDUCAŢIA TINERILOR DIN ŞCOLI PENTRU VOLUNTARIAT ŞI CETǍŢENIE ACTIVǍ
Cercetarea este realizată în cadrul proiectului „Schimbă lumea!.. pentru că există o şansă”, implementat de Asociaţia “Există o şansă” din România în parteneriat cu Asociatia “Change the World” din Norvegia şi finanţat din Fondul pentru Relaţii Bilaterale, Măsura b. Reţele şi schimb de experienţă în cadrul Apelului nr 1/2015, cu sprijinul financiar al Fondului ONG în Romania, program finanţat de granturile SEE şi administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

* Informaţiile privind identitatea persoanei care completează chestionarul sunt securizate şi nu vor fi făcute publice. Acestea ne sunt utile pentru a transmite rezultatele studiului şi pentru a vă informa despre activităţile de diseminare.
** In cadrul cercetării, „reţeaua CERT” denumeşte o formă de colaborare a organizatiilor societătii civile şi se referă la o structură înfiintată prin proiectul „CERT, o sansa pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finantat prin granturile SEE 2009 – 2014 in cadrul Fondului ONG în România. Reţeaua CERT (Coaching pentru Eficientizarea Retelelor de Tineret din şcoli) este o structură cu caracter informal şi formal, cu un tip de relaţie informală şi formală neierarhizată a membrilor, caracterizată prin schimbul de informatie, instrumente şi resurse între organizaţii cu interese similare, care colaborează pentru îndeplinirea unui obiectiv comun specific. *** În cazul în care aţi primit acest mesaj de mai multe ori, este pentru că partenerii şi prietenii ONGiști ne ajută să diseminăm mesajul către publicurile lor. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă rugăm să diseminati mesajul nostru către membrii din coalitiile / reţelele din care faceti parte!

1. Numele şi prenumele persoanei care completează formularul *
Your answer
2. Telefon *
Your answer
3. E-mail *
Your answer
4. Numele organizaţiei pe care o reprezentaţi *
Your answer
5. Telefon *
Your answer
6. E-mail *
Your answer
7. Website/ Blog *
Your answer
8. Pagina de facebook (Dacă nu aveţi, răspundeţi "Nu este cazul") *
Your answer
9. Educaţia civică ar trebui să fie materie obligatorie în programa şcolară pentru gimnaziu (clasele a VII a şi a VIII a) şi pentru liceu? *
10. Drepturile copilului/ omului ar trebui să fie obiect de studiu pentru toţi elevii? *
11. In ce măsură consideraţi că proiectele care abordează subiecte legate de prejudecăţi, discriminare şi antirasism îi implică pe elevi/tineri în acţiuni pentru schimbare? *
12. In ce măsură următoarele tipuri de proiecte pentru voluntariat şi cetăţenia activă sunt cele mai potrivite pentru elevii/tinerii care doresc să acţioneze în vederea schimbării? *
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Înfiinţarea şi administrarea de Centre de Tineret şi Voluntariat în şcoli şi în comunitate
Campanii de informare şi conştientizare
Campanii de advocacy pentru drepturile şi interesele tinerilor
Dialog structurat cu tinerii
Dezbateri ale tinerilor (Ex: Concursul Naţional „Tinerii dezbat”, Cluburile de dezbateri ale tinerilor din şcoli şi din cadrul ONG-urilor etc.)
Consiliile Locale ale Tinerilor
Proiectele sociale pentru sprijinirea tinerilor dezavantajati/ cu nevoi speciale
Antreprenoriat social şi CSR – Responsabilitate sociala
Proiectele de mediu şi dezvoltare durabilă a comunitătilor (Ecologizare, Reciclare, Impădurire, Permacultura/ Eco-village/ „Comunităţi în tranziţie”)
Proiectele ERASMUS + (Schimb de tineri, Serviciul European de Voluntariat etc.)
13. In ce măsură este/ ar fi dispusă instituţia/ organizaţia pe care o reprezentaţi să susţină educaţia tinerilor din şcoli pentru voluntariat şi cetăţenie activă? *
14. Propuneţi o idee de proiect pe care aţi dori să o dezvoltaţi in parteneriat cu ONG-urile din Reţeaua CERT şi precizaţi cum anume vedeţi implicarea instituţiei/ organizaţiei pe care o reprezentaţi. Propuneţi şi un termen de realizare a proiectului. *
Your answer
15. Dacă aţi participat la Conferinţa ,, Educaţie pentru voluntariat şi cetăţenie activă” desfăsurată la Bacău, in data de 22 aprilie 2016, vă rugăm să transmiteţi organizaţiei gazdă, Asociaţia "Există o şansă", un TESTIMONIAL referitor la proiectul CERT prin care s-au creat: - Un model de bună practică privind educaţia tinerilor: Centrul de Resurse pentru Tineret; - Reţeaua CERT: parteneriate şi o coaliţie de ONG-uri care pot lucra impreună; - Un schimb bilateral de experienţă cu Asociaţia "Change the World" din statul donator Norvegia pentru a aduce exemple de bune practici despre lucrul in reţea şi alte informaţii noi şi utile pentru membrii Reţelei CERT. Dacă nu aţi participat la eveniment, răspundeţi "Nu este cazul". *
Your answer
16. De asemenea, vă rugăm să faceţi referire la cum vedeţi colaborarea ONG-urilor din Reţeaua CERT in viitor, colaborarea cu Asociaţia "Există o şansă" , Echipa de proiect şi/ sau alte ONG-uri membre in Reţeaua CERT. Dacă nu aţi participat la eveniment, răspundeţi "Nu este cazul" sau, dacă doriţi, puteţi să ne scrieţi cum vedeţi o posibilă colaborare in viitor. *
Your answer
17. In ce măsură consideraţi că sunt sau ar trebui să fie principalii promotori ai educaţiei tinerilor din şcoli pentru voluntariat şi cetăţenie activă? *
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
MENCŞ – Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
MTS – Ministerul Tineretului şi Sportului
Alte ministere (Ex: Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor etc. )
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean
CCD - Casa Corpului Didactic
Administraţia Publică Locală
ONG-urile din reteaua CERT şi alte organizatii ale societatii civile
Centrele de Voluntariat şi de Tineret
Instituţiile de învăţământ
18. Care sunt instituţiile publice care sprijină/ ar putea sprijini activitatea ONG-urilor care furnizează cursuri de educatie civică şi programe de training pentru tineret? *
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
MENCŞ – Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
MTS – Ministerul Tineretului şi Sportului
Alte ministere (Ex: Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor etc. )
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean
CCD - Casa Corpului Didactic
Administraţia Publică Locală
Instituţiile de învăţământ
19. Cum ar putea cadrele didactice lucra eficient cu parteneri externi pentru a facilita susţinerea de către tineri a unor subiecte care îi interesează? *
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Colaborări cu ISJ şi Casa Corpului Didactic
Colaborari cu ONG-urile locale
Colaborari cu ONG-urile naţionale
Colaborari cu ONG-urile internaţionale
Colaborari cu Centrele de Tineret si Voluntariat infiintate si administrate de catre ONG-uri in parteneriat cu institutiile de invatamant şi alţi parteneri comunitari.
Colaborari cu Autoritatea Publică Locală
Colaborari cu Ambasade, Aliante şi Centre culturale, Institute de cercetare
20. De unde consideraţi că trebuie/ ar trebui de acum încolo să provină fondurile necesare pentru promovarea educaţiei tinerilor din şcoli pentru voluntariat şi cetăţenie activă? *
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Fonduri publice (Bugetul de stat/ bugetul local)
Fonduri externe nerambursabile
Fondurile MENCŞ – Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Fondurile MTS – Ministerul Tineretului şi Sportului
Fondurile Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic
Fonduri de la alte ministere (Ex: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor etc. )
Fondurile ONG-urilor (fundaţii care administrează, coordonează şi implementează astfel de programe şi proiecte în România
Donaţii
21. In ce măsură consideraţi că sunt eficiente următoarele acţiuni pentru promovarea educaţiei tinerilor din şcoli pentru voluntariat şi cetăţenie activă? *
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Initierea şi dezvoltarea de politici publice locale de tineret
Proiecte legislative
Recomandări ca urmare a bunelor practici şi rezultatelor obţinute din proiectele implementate cu succes în România şi statele donatoare.
Networking şi reţele de cooperare şi solidaritate la nivel naţional şi internaţional
Promovare directă în şcoli pentru informarea şi conştientizarea tinerilor şi a cadrelor didactice cu privire la beneficiile voluntariatului şi importanţa dezvoltării competenţelor civice.
Studii de caz pozitive despre implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat şi proiecte civice
22. Care credeţi că sunt actorii şi/sau instituţiile/ organizaţiile cele mai în măsură să iniţieze şi să dezvolte politici publice locale? *
Your answer
23. Care credeţi că sunt canalele de comunicare cele mai eficiente pentru promovarea educaţiei tinerilor din şcoli pentru voluntariat şi cetăţenie activă? *
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Pagini web/ Platforme/ Bloguri ale ONG-urilor
Pagini web/ Bloguri ale şcolilor
Pagini web/ Platforme ale MENCŞ, MTS şi alte ministere
Pagini web/ Platforme ale ISJ-urilor si CCD-urilor
Pagini web/ Platforme ale Uniunii Europene, UNESCO etc.
Reţele de socializare (Facebook, Twitter)
Tutoriale/ Înregistrări audio-video pe Youtube
Bloguri de top ale celor mai influenti si mai vizibili bloggeri
Televiziunea elevilor (http://televiziuneaelevilor.ro)
Altele (presa, radio, televiziune... mass-media clasica si online etc.)
24. Care credeţi că sunt resursele şi instrumentele de care au/ ar avea nevoie ONG-urile din reteaua CERT şi alte organizaţii ale societăţii civile, cadrele didactice şi elevii/ tinerii din şcoli pentru promovarea voluntariatului, dezvoltarea competenţelor civice şi a abilităţilor pentru o viaţă activă şi sănătoasă? *
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Strategii/ Ghiduri/ Brosuri
Programe de formare/ training
Manuale de training/ Suporturi de curs
Resurse umane (Experti/ Traineri/ Facilitatori/ Specialisti in activitatea de lobby/ Mediatori/ Manageri de proiect etc. )
Chestionare/ Formulare
Reportaje/ Tutoriale/ Interviuri si alte materiale audio-video
Studii de caz pozitive
Metode nonformale, activ-participative
Recomandari si exemple de bune practici
Baze de date
Rapoarte sintetice
Newsletter
Surse de informare despre finanţări nerambursabile mai uşor de accesat de ONG-urile aflate la inceput de drum si fara experienta
Consultanţă pentru scrierea şi implementarea de proiecte
Consiliere/ Coaching pentru eficientizarea reţelelor de tineret din şcoli
25. Ce altceva credeţi că mai puteţi/ ati mai putea face dumneavoastră şi/ sau mai pot/ ar mai putea face organizaţiile din Reţeaua CERT pentru a produce o schimbare pozitivă şi constructivă în lumea în care trăim? Idei creative, sugestii şi contribuţii sunt binevenite. Vă mulţumim! *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms