Bezpečnostní desatero Fis DM 2019
Níže zasíláme tzv. Fis desatero vydané Mezinárodní lyžařskou federací. Toto desatero se automaticky zavazuje dodržovat každý, kdo si koupí permanentku a využívá sjezdových tratí. Na Vás závodnicích je, abyste tato pravidla brali v potaz při volném ježdění po sjezdovce, při příjezdu k trati či od ní, ale i přivlastní jízdě na vleku. Pro ty, kteří jsou zletilí, je dodržení těchto 10 pravidel ochranou před problémy spojenými s jakoukoli kolizí s jiným závodníkem či “turistou”. Jejich znalost a dodržování je důležité při případném soudním sporu. České i zahraniční soudy berou toto desatero v potaz. Berou ho jako hlavní pomocný text při určení odpovědnosti. Víme, že tyto zásady jsou pouze obecné a všichni je znáte, avšak soudní spory jsou stále častější a „turisté“ do těchto sporů „ jdou ” obzvlášť rádi právě proti závodníkům. Důležité je být pojištěn a na případné spory být připraven. Jiným případem je vjetí cizí osoby při tréninku do trati. Podle rozsudků Nejvyššího soudu má závodník při tréninku právo toto FIS desatero porušit a jet „co to dá“, musí (může) spoléhat na zajištění tratě trenéry, či realizačním teamem. Proto je velmi důležitá komunikace realizačního teamu se závodníky (osobně či přes vysílačky). Je nutné dbát na domluvená znamení či dohody před hranami, skoky a jinými překážkami. Výše uvedené, je důležité nejen pro zajištění vašeho zdraví (zdraví vašich dětí) a zdraví ostatních sportovců, ale také pro ochranu Vašich trenérů. Stejné pravidlo platí i při závodech (při jízdě v trati, ne od ní a k ní) kdy má závodník právo některé odstavce desatera porušit, avšak v tomto případě zodpovídá za problémy spojené s případnou kolizí s další nezávodící osobou pořadatel závodu. FIS desatero na následující straně prosím odsouhlaste zaškrtnutím políčka ´SOUHLASÍM´ (za děti potvrdí zákonný zástupce) a odešlete spolu s přihláškou na kemp.
Email address *
1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval, nebo nepoškozoval někoho jiného.
2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.
3. Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
4. Předjíždění
Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
6. Zastavení
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
8. Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
10. Povinnost prokázání se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.
Jméno, příjmení, datum narození účastníka kempu: *
Your answer
Jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce (u nezletilých)
Your answer
Místo a datum: *
Your answer
Byl jsem obeznámen s bezpečnostním desaterem a budu jej dodržovat. *
Ano
Souhlasím
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service