ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร ม.ศิลปากร ปี61
โครงการนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อสำหรับบุคลากร ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง

- หัวข้อ “การตัดต่อวิดีโอด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่” วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561
- หัวข้อ “การสร้างสรรค์สื่อด้วยเทคโนโลยี AR” วันที่ 23-24 เมษายน 2561
**ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฯ โดย Login ผ่าน Portal ได้จากลิงก์นี้:> https://goo.gl/JuFrrg

ชื่อ-นามสกุล *
โปรดระบุคำนำหน้านาม (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ)
สังกัดฝ่าย/หน่วยงาน *
e-mail *
ประสงค์เข้าร่วมอบรม *
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ (เวลาอบรม 09.00-16.00 น.)
Required
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2301 ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
หมายเหตุ!! (รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น!!)
ติดตามประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ www.cc.su.ac.th
!!! โปรดแจ้งความจำนงภายในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม
หัวข้อ 1 “การตัดต่อวิดีโอด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่”
- Smartphone Android 4.4 ขึ้นไป
- ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี)

หัวข้อ 2 “การสร้างสรรค์สื่อด้วยเทคโนโลยี AR”
- Smartphone Android 4.4 ขึ้นไป
- Notebook (กล้องของ Notebook ใช้งานได้ปกติ)
- สาย USB ที่ใช้เชื่อมต่อ Smartphone และ Notebook

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยศิลปากร. - Terms of Service - Additional Terms