LIETUVOS MOKINIŲ LOTYNŲ KALBOS IR ANTIKOS KULTŪROS OLIMPIADA (2018)

Registruoja mieste, rajone už renginį atsakingas asmuo. Kiekvienas mokinys registruojamas atskirai. Olimpiada vyks vieną dieną, tad labai gerai apgalvokite nakvynės reikalingumą.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question