АНКЕТА
Оцінка сучасного стану та потенціалу розвитку підприємств
для визначення напрямів смарт-спеціалізації в Київській області
Шановні колеги!
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (із змінами) в Київській області здійснюється розроблення проектів Стратегії розвитку Київської області на період 2021-2027 років та Плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках на засадах смарт-спеціалізації.
Смарт-спеціалізація визначена як підхід, що передбачає аргументоване визначення суб'єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні. При цьому визначення сфер смарт-спеціалізації здійснюється у процесі відкритого обговорення за участю представників суб'єктів регіонального розвитку та громадських організацій.
З огляду на це, просимо Вас взяти участь в опитуванні стосовно Вашого бачення сучасного стану та потенціалу розвитку виду економічної діяльності, в якій працює ваше підприємство. Це сприятиме процесу розроблення Стратегії розвитку Київської області на засадах смарт-спеціалізації. Результати будуть використані в узагальненому вигляді.
1. Оберіть район, де знаходиться ваше підприємство? *
2. Назва населеного пункту, де знаходиться ваше підприємство? *
Наприклад: смт Чабани
Your answer
3. Наведіть, будь ласка, вид економічної діяльності відповідно до КВЕД 2010, який відображає діяльність вашого підприємства *
Наприклад: 10.13 Виробництво м′ясних продуктів
Your answer
4. Яка середня кількість працівників на вашому підприємстві? *
5. Наведіть, будь ласка, сильні сторони (переваги на ринку) впровадження зазначеного виду економічної діяльності в Київській області (не більше трьох)
Наприклад: високий рівень інноваційності; високі темпи розвитку; стабільний попит на продукцію/послуги; тісна взаємодія з науковими та освітніми установами; наявність кластерів; наявність профільних освітніх установ; наявність висококваліфікованих кадрів; висока інвестиційна привабливість; використання новітніх технологій; високий експортний потенціал; гнучкість та здатність швидко реагувати на зміни.
Your answer
6. Наведіть, будь ласка, слабкі сторони впровадження зазначеного виду економічної діяльності в Київській області (не більше трьох)
Наприклад: застарілі технології та зношеність обладнання; низький рівень взаємодії з науковими/освітніми установами; відсутність конкуренції на внутрішньому ринку (монополізм); низька якість управління; недорозвиненість внутрішнього ринку; низька конкурентоспроможність; відсутність державної підтримки.
Your answer
7. Наведіть, будь ласка, можливості для подальшого розвитку зазначеного виду економічної діяльності в Київській області (не більше трьох)
Наприклад: розширення експорту, активізація зовнішньоекономічної діяльності; розвиток кластерів; оновлення виробничих потужностей; включення в глобальні ланцюги доданої вартості; розширення доступу до інвестиційних ресурсів; розширення попиту у державному секторі; покращення бізнес-клімату
Your answer
8. Наведіть, будь ласка, бар’єри та загрози для подальшого розвитку зазначеного виду економічної діяльності в Київській області (не більше трьох)
Наприклад: погіршення економічних умов; відтік кваліфікованих кадрів; скорочення інвестицій, в т.ч. капітальних; зміни моделей споживання (скорочення попиту на продукцію); зміни законодавства та подальше погіршення інвестиційного клімату.
Your answer
9. Чи є ваше підприємство інноваційно активним? *
10. Чи має Ваше підприємство власний науково-дослідний підрозділ (або науково-технічний персонал)? *
11. Чи впроваджує Ваше підприємство новітні технології? *
12. Якщо "так", то який регіон походження технологій?
13. Чи співпрацює Ваше підприємство з іншими підприємствами, установами та організаціями. Зазначте типи партнерів та місце їхнього розташування (можливі декілька варіантів відповіді)
Область
м. Київ
Україна
Країни ЄС
Інші країни
Постачальники обладнання, матеріалів, компонентів або програмного забезпечення
Клієнти/споживачі
Заклади вищої освіти
Наукові установи
Фінансові установи (банки, фонди тощо)
Некомерційні організації
14. Чи відомо Вам про можливості, що надаються Європейськими програмами та фондами (наприклад, COSME тощо)
15. В одержанні якої інформації зацікавлене підприємство для забезпечення свого інноваційного розвитку:
16. Чи готові Ви до співпраці з органами місцевої влади для отримання коштів Європейського Союзу в рамках секторальної підтримки регіонального розвитку та імплементації стратегії смарт-спеціалізації в Київській області? *
17. В яких секторах економіки (видах економічної діяльності), на Вашу думку, Київська область має переваги відносно інших регіонів України? (наведіть до трьох)
Your answer
18. Чи зацікавлене Ваше підприємство у впровадженні наведених технологій/процесів? ( від 1 до 5, де 5 найбільший, 0 - не знаю/важко відповісти)
Більш докладно щодо зазначених технологій на сайті Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської ОДА https://www.kyivregioneconomy.com/strategiya-kiyivskoyi-oblast-2027
0
1
2
3
4
5
промисловий інжиніринг та автоматизація процесів
промисловий Інтернет речей
штучний інтелект
віртуальна та доповнена реальність
адитивне виробництво (3Д-друк)
хмарні технології
роботизація
кібербезпека
біотехнології
передові матеріали
фотоніка
нанотехнології
смарт-управління
19. Оцініть, будь ласка, соціальні виклики, які доцільно врахувати при визначенні напрямів смарт-спеціалізації в Київській області *
Required
20. Які шляхи/механізми взаємодії між бізнесом, владою, освітою, наукою і громадськістю Ви можете запропонувати для перетворення окремих видів економічної діяльності у смарт-спеціалізацію Київської області? *
Required
Для участі у фокус-групах щодо смарт-спеціалізації області залиште свої контактні дані
22. ПІБ
Приклад: Іванов Іван Іванович
Your answer
23. Номер телефону
Your answer
24. Електронна адреса
(Для розсилки презентаційних матеріалів)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service