Cita Prèvia Admissió 2020-2021
CEIP JAUME I EL CONQUERIDOR de Catarroja

El procés d'admissió ve regulat per la RESOLUCIÓ de 15 maig de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.
La podeu consultar ací: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

Tal com s'indica a la citada Resolució el procediment per presentar la sol·litud d'admissió és TELEMÀTIC (https://portal.edu.gva.es/telematricula/) i sols en els següents casos s'ha d'acudir a fer el tràmit presencial amb cita prèvia a l'escola:

e) Les persones sol·licitants que únicament disposen de passaport com a document d’identificació hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

f) Les persones sol·licitants que manquen de possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.

--------------------------------------------------------------------------------

CEIP JAUME I EL CONQUERIDOR de Catarroja

El proceso de admisión viene regulado por la RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones respecto al procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso 2020-2021.
La podeis consultar aquí: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

Tal com se indica en la citada Resolució el procedimiento para presentar la solicitud de admissió es TELEMÁTICO (https://portal.edu.gva.es/telematricula/) y solo en los siguientes casos se debe acudir a hacer el trámite presencial con cita previa al colegio:

e) Las personas solicitantes que únicamente dispongan de pasaporte como documento de identificación deberán acudir al centro en el que solicite plaza como primera opción, que será habilitado como punto
de atención a los usuarios, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

f) Las personas solicitantes que carezcan de posibilidad de acceso a medios electrónicos, deberán acudir al centro en el que solicite plaza como primera opción, que será habilitado como punto de atención a los
usuarios, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.
CALENDARI D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2020/21
Protecció de dades: *
De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractades pel CEIP Jaume I el Conqueridor per a tramitar la seua sol·licitud. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua sol·licitud, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.
Required
Nom i cognoms *
Telèfon *
Adreça de correu electrònic *
SELECCIONA EL DIA *
Després accediràs a veure les opcions de CITA DISPONIBLE entre les 9h i les 13h.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CEIP JAUME I EL CONQUERIDOR. Report Abuse