ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRIỂN LÃM VÀ DỰ HỘI THẢO THÁNG 6.2017


Các bạn đăng ký tham quan triển lãm và dự hội thảo tại đây để giúp Phòng QHDN trong việc chuẩn bị xe đưa các bạn tham dự.
Lưu ý: Bạn đăng ký trước 6AM ngày 06/06/2017, để Phòng tổng hợp danh sách xin xe đưa các bạn đến địa điểm tham quan triển lãm. Sau ngày hết hạn đăng ký phòng sẽ thông báo cụ thể tới các bạn.
Cảm ơn các bạn! Phòng QHDN
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question