Dotazníkové šetření obce Troubsko NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Vážená paní, vážený pane,

naše obec v současné době ve spolupráci s MAS Bobrava, z.s. zpracovává Program rozvoje obce Troubsko na období 2019-2027. Program nám pomůže vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky a zároveň umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání dotací na uskutečnění vybraných projektových záměrů.

Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru a odpovědi na otázky uvedené v tomto anonymním dotazníku, který je možné vyplnit do 5. 6. 2019 včetně.

Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na webových stránkách obce a dále k výsledkům dotazníkového šetření a k vznikajícímu dokumentu proběhnou dvě veřejná projednání, a to:

• 25. 6. 2019 od 17:00 v sále Katolického domu – projednání dotazníkového šetření a analytické části dokumentu,
• 17. 9. 2019 od 17:00 v sále Katolického domu – projednání návrhové části a finální verze dokumentu.

Předem Vám děkuji za spolupráci,
starostka obce Mgr. Markéta Bobčíková


Pokud není uvedeno jinak, vyberte vždy pouze jednu odpověď.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
1. Název organizace (nepovinné):
Your answer
2. Právní forma: *
Your answer
3. Hlavní předmět činnosti: *
Your answer
4. Počet členů k 1. 1. 2019 (pokud je relevantní):
Your answer
5. Z toho počet členů do 18 let:
Your answer
6. Jaký je vývoj počtu Vašich členů v posledních letech (roste, klesá, je stabilní)? Čím je to podle Vás způsobeno? *
Your answer
7. Jak dlouho Vaše organizace v obci působí? *
8. Jaké je územní působnost Vaší organizace? *
9. Spolupracujete/ pořádáte akce společně s jinými organizacemi ve Vašem okolí? *
10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, o jaké akce se jedná? (počet, předmět činnosti) *
Your answer
11. Jste spokojen/a s informovaností o Vaší činnosti? (i mimo území obce) *
12. Jste spokojen/a s následujícími body ve vztahu obce k zájmovým organizacím? *
ano
spíše ano
spíše ne
ne
nevím
Spolupráce obce a zájmových organizací
Podpora obce v činnosti zájmových organizací
Finanční podpora zájmových organizací ze strany obce
Podmínky pro činnost Vaší organizace
13. Ohodnoťe zázemí a prostory, které pro Vaši činnost využíváte: *
14. Který z následujících faktorů má největší negativní vliv na současný a budoucí vývoj Vaší činnosti? (označtě nejvýše 3 odpovědi) *
Required
15. Co v současnosti v obci pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce postrádáte? *
Your answer
16. Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska podpory Vaší činnosti uskutečnit? *
Your answer
17. Další připomínky ke vztahu obce a zájmové organizace:
Your answer
Děkujeme za spolupráci a za čas, který jste tomuto dotazníku věnovali!
Prostor pro další připomínky a náměty:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service