Ansökan Vård och omsorg

Start augusti 2018

Tre terminers utbildning. Terminstider kommer senare på hemsidan!

Förkunskapskrav:
1. Slutbetyg från grundskola
2. Svenska A/Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (gymnasial nivå)

OBS! Det är viktigt att du inkommer mer handlingar som styrker arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg innan ansökningstidens utgång.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question