Wychowanie fizyczne w klasach I-III SP (wybór drugiej i trzeciej obowiązkowej godziny)

Deklarację, którą Państwo wypełniacie jest podstawą do zorganizowania w sposób prawidłowy i – na ile to możliwe – korzystny dla Państwa dziecka, lekcji wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017-2018.
Formularz ten dotyczy wyboru BEZPŁATNYCH zajęć organizowanych przez szkołę.
Dlatego proszę o dokładne przeczytanie poniższej informacji i staranne wypełnienie formularza.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła zapewnia każdemu uczniowi realizację trzech obowiązkowych godziny wychowania fizycznego. Jedną godzinę uczeń realizuje, w siatce godzin, z wychowawcą, a dwie (drugą i trzecią) obowiązkowe godziny wychowania fizycznego dziecko realizuje w sekcjach szkolnych, klubach sportowych lub w ośrodkach rehabilitacyjnych, jeśli zajęcia te są prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia trenerskie i instruktorskie.

Jeśli Państwo zadeklarujecie udział dziecka w zajęciach sekcji sportowych na więcej niż dwóch godzinach tygodniowo (kolejne sekcje), będzie ono mogło je realizować tylko wówczas, gdy będą na nich wolne miejsca (informacja we wrześniu). W takim przypadku proszę o kolejne wypełnienie formularza, a nie wpisywanie w uwagach kolejnych sekcji.
O przyjęciu na daną sekcję decyduje kolejność zgłoszeń (w sytuacji braku miejsc).

W przypadku wysłania błędnego formularza, proszę o PONOWNE JEGO WYPEŁNIENIE I WPISANIE w części "uwagi" informacji, że jest to formularz poprawiony.
W przypadku wybrania zajęć trwających 1 godzinę (basen lub lodowisko) proszę wypełnić formularz drugi raz w celu wybrania jeszcze trzeciej obowiązkowej godziny WF.

Na basen KSOS (środa godzina 14:00) przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas trzecich. W miarę wolnych miejsc, przyjmowani będą uczniowie klas IV kontynuujący zajęcia w KSOS i osoby ze skierowaniem na rehabilitację.
Na lodowisko (środa 13:15) w roku szkolnym 2017/2018 będą mogli chodzić uczniowie z klas I i II SP, a uczniowie z klas III tylko w przypadku nie wybrania basenu w KSOS.
Na basen YMCA będą chodzili uczniowie z klas I i II SP (czwartek godzina 13:45 lub 14:30) oraz te dzieci z klas III, które wybrały lodowisko. Dla chętnych uczniów z klas IV oraz wszystkich uczniów z klas V - VI SP przeznaczone są zajęcia na basenie YMCA ( ul. Krowoderska).
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę wypełniając rubrykę "klasa" o wpisanie klasy do której dziecko będzie chodzić w przyszłym roku szkolnym czyli 2017/2018 a nie w obecnym !!!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question