OPEN INNOVATION ROAD SHOW (ภาคใต้ชายแดน)
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น
ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เปิดรับสมัครเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น.

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 โอกาสในการทำธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
09.30 – 11.00 นวัตกรรมคืออะไร?
สำนักงานนวัตกรรมแหน่งชาติ (องค์การมหาชน)
11.00 – 12.00 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแหน่งชาติ (องค์การมหาชน)

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหาร

13.00 – 13.30 แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
13.30 – 14.00 จุดประกายการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม
14.00 - 15.00 ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจด้วยนวัตกรรม
15.00 – 16.00 การให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาโครงการนวัตกรรม
(ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์ที่สมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

* สอบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : suttirak@nia.or.th (สุทธิรักษ์)
**สนช. ขอสงวนสิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy