การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งอุดมศึกษา” 2018
หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
“ดาวรุ่งลูกทุ่งอุดมศึกษา” 2018


เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนมีหลักเกณฑ์ในการประกวด ดังนี้
1.คุณสมบัติผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
1.1 มีอายุตั้งแต่ 14 – 18 ปี
1.2 ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดภูมิลำเนา
1.3 ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของสถานศึกษาผู้เข้าประกวด
1.4 ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่มีสังกัดค่ายเพลงใดๆ หรือมีผลงานบันทึกเสียงมาก่อน

2.หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครตามกำหนด
2.2 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา

3.กำหนดการแข่งขัน
เริ่มประกวด เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โดมอาคาร 5

4.กติกาในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
4.1 ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน 1 เพลง เพลงช้าหรือเร็ว (ตามถนัด) มีความยาวไม่เกิน 5 นาที และไม่อนุญาตให้มีการมิกซ์เพลง
4.2 ผู้เข้าประกวดต้องนำ Backing track ในการประกวดมาด้วยตนเอง
4.3 การตัดสินการประกวด และหลักเกณฑ์การตัดสิน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการตัดสินนั้นๆ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.4 ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

5.เกณฑ์การตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
5.1 น้ำเสียงสดใส กังวาน 30 คะแนน
5.2 จังหวะ ทำนองเพลง 20 คะแนน
5.3 เนื้อร้อง/อักขระ/คำควบกล้ำ 20 คะแนน
5.4 ลีลาและอารมณ์เพลง 20 คะแนน
5.5 บุคลิกภาพการร้องเพลง 10 คะแนน
รวมทั้งหมด 100 คะแนน

6.รางวัลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
6.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.085 – 8945984 อ.จิรศักดิ์ บูรธิการ
หรือ ฝ่ายงานวิชาการ โทร. 074-246-227 ต่อ 20


*** หมายเหตุ รายการแข่งขันแต่ละประเภท หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนน้อยกว่า 5 ทีม หรือ 5 คน ทางวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขัน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service