Toestemming beeldmateriaal en adresgegevens OBS De Vogels
Beste ouder/verzorger,

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s of video's maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook niet zonder toestemming van de betrokkenen beeldmateriaal plaatsen en delen op internet.

Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor onze school beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken.
Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden. Het is slechts benodigd door 1 van de verzorgers het toestemmingsformulier in te vullen. We vragen uw toestemming voor de periode dat uw kind bij ons op school is ingeschreven.

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiair(e) op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.

Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouders van de) klasgenootjes van uw kind.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. Dit geldt ook voor adresgegevens. U kunt dit per e-mail aan ons doorgeven.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

Mathijs Albers
Directeur OBS De Vogels
Email address *
Achternaam *
Voornaam 1e kind *
Groep 1e kind *
Voornaam 2e kind
Groep 2e kind
Clear selection
Voornaam 3e kind
Groep 3e kind
Clear selection
Voornaam 4e kind
Groep 4e kind
Clear selection
2a. Beeldmateriaal mag door de school gebruikt worden op Social Schools (afgeschermd communicatieplatform van de school). *
Het doeleinde: informeren van ouders en leerlingen over diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten en klassenactiviteiten. De foto's zijn alleen toegankelijk voor ouders en leerkrachten met een daarvoor beschikbaar gesteld gebruikersnaam en wachtwoord.
2b. Beeldmateriaal mag door de school gebruikt worden op de openbare website van de school. *
Het doeleinde: informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten en klassenactiviteiten. Foto’s worden gebruikt ter aankleding van de website om een indruk te geven wat er allemaal op school gebeurt. De foto’s zijn voor alle bezoekers van de website te zien.
Naam ouder/verzorger *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of OBS De Vogels.