Baza pomysłów do Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku

Zapraszamy mieszkańców obszaru objętego działaniami Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Gotyku" (Miasto Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice i Gmina Papowo Biskupie) do zgłaszania pomysłów do nowej strategii rozwoju na lata 2016-2023 tworzonej przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Gotyku". Państwa pomysły posłużą nam do wytyczenia kierunków działań na najbliższe lata i pozyskanie środków dla mieszkańców obszaru z funduszy unijnych. Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie do LGD do dnia 30.09.2015 roku.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question