แบบฟอร์มขอยกเลิกการเข้าร่วมอบรม
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622597, 622594, 622595, 622592
โทรสาร. 0-2562-0957
โทรศัพท์มือถือ. 0946982074 (ในเวลาราชการ)
เว็บไซต์ : http://training.ku.ac.th
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ขอยกเลิกการสมัครหลักสูตร...
1. Microsoft Office 365
แนะนำการใช้งาน KU Office 365 (@live.ku.th) สำหรับสร้างเอกสารแบบออนไลน์ การใช้งาน OneDrive จัดเก็บไฟล์เอกสารในรูปแบบ cloud storage
2. การใช้ Social Media อย่างปลอดภัย
ตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ให้กับตนเอง และสามารถใช้ Social Network ได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. Google Application & Add on
ประยุกต์การใช้งาน google application กับ add-on เพื่อสร้างงานที่ตอบโจทย์การทำงานในหน่วยงาน โดยใช้ google docs, sheet, slide, form
4. Infographic กับการทำงานยุคใหม่
ออกแบบสื่อโดยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ Web Application เช่น Piktochart เป็นต้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ สะดวก และรวดเร็วในการสร้างสื่อในยุคของ Digital Content
5. ห้องเรียน Online กับ Google Classroom
เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย google classroom และสร้างแหล่งการเรียนรู้แบบเปิด open education resources ด้วย google sites
เหตุผลการยกเลิก *
Your answer
E-mail Address *
เพื่อรับการตอบกลับการยืนยันยกเลิกหลักสูตร
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms