Open brief publieke gronden Gent
>> ONDERAAN DEZE PAGINA KAN U DE BRIEF MEE ONDERTEKENEN <<

Geachte heer Burgemeester Mathias Declercq,
Geachte mevrouw Schepen Tine Heyse,
Geachte mevrouw Voorzitter Zeneb Bensafia,
Geachte heer Schepen Rudy Coddens,
Geachte heer Schepen Sami Souguir,
Geachte Gentse Stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele,

Het maatschappelijk belang van publieke grondeigendommen staat vandaag terug op de agenda. Talrijke burgers, burgerinitiatieven, middenveldorganisaties, boeren, academici en publieke figuren hebben de afgelopen jaren en maanden benadrukt hoe waardevol publieke grondposities zijn in de transitie naar een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving. Het zijn onmisbare instrumenten in de aanpak van een aantal grote uitdagingen die daadkrachtig overheidsbeleid vergen, waaronder niet in het minst duurzame voedselproductie. Gelukkig beginnen we hier niet van nul. Als samenleving zijn we collectief eigenaar van een relatief klein maar significant aantal landbouwgronden.

Ook de stad Gent bezit verschillende landbouwgronden. Vaak gaat het om erfenissen uit een verleden waarin de gebruikswaarde van deze gronden actief ingezet werd om beleid te voeren. Zo stond voedselproductie centraal in het landelijk domeinbeheer van de stad. Die verbeelding is in de afgelopen decennia naar de achtergrond verdrongen door een heel eenzijdige focus op de marktwaarde van gronden. Vandaag handelen we alsof verkoop de enige manier is om beleid te voeren met publieke grondposities. Door privatisering verliest de stad echter haar grip op voedselproductie in het ommeland, juist nu extra zorg en aandacht nodig zijn. Vlaanderen kampt immers met een toenemend tekort aan betaalbare landbouwgronden, een groeiende ecologische druk op diezelfde gronden en erg volatiele prijzen in een globale voedselmarkt.

In Gent komt steeds meer publiek verzet tegen de verkoop van OCMW gronden, en de recente kwestie rond de landbouwgrond in Zeeland is lang niet de enige verkoop van publiek eigendom, zo getuigt de website van Sogent. Het verbaast ons ten zeerste dat de groep Gent onverminderd landbouwgrond verkoopt, zonder ook maar enige vorm van publiek overleg. Dit gaat niet samen met het beeld dat wij hebben van Gent. In het nieuwe bestuursakkoord lezen wij een verbintenis die ons meer doet verhopen, namelijk dat Gent “een open en vooruitstrevende stad is die haar inwoners actief wil betrekken bij het beleid, een participatieve democratie waardig” en dat er duidelijk wordt gekozen voor “opbouw van onderuit, zowel bij het opmaken als bij het uitvoeren van het beleid” (Bestuursakkoord 2019-2024). Wij geloven dat deze doelstelling aanzienlijk kan versterkt worden door Gentenaars te laten meedenken en ondernemen in het beheer en gebruik van de Gentse publieke landbouwgronden.

Wij geloven dat er nood is aan een maatschappelijk debat over de toekomst van landbouwgronden in publiek eigendom. Welke rol kan het landelijk patrimonium van publieke instellingen nog spelen in de 21ste eeuw? De vraag naar een participatieve, sociaal rechtvaardige en duurzame stadsgerichte voedselvoorziening dient hierin centraal te staan. Wij verwachten niet van een stad dat zij dit allemaal alleen oppakt, maar juist dat zij de hand uitreikt naar geëngageerde burgers, boeren en organisaties en alles in staat stelt om samen met hen de mogelijkheden rond de publieke gronden duchtig te verkennen.

Daarom vragen wij:
- Het in kaart brengen en publiek beschikbaar maken van een overzicht van alle publieke landbouwgronden van de stad Gent (stedelijke overheid, OCMW’s, kerkfabrieken…), zowel binnen de administratieve grenzen van de stad als daarbuiten, en een duidelijke communicatie over wat er ondernomen wordt om dit overzicht op te stellen
- Een volledig moratorium op de verkoop van publieke grondposities voor zolang niet, dossier per dossier, gemotiveerd wordt hoe die verkoop het collectief belang dient en zal blijven dienen in de toekomst
- Een duidelijk politiek debat met Gentse burgers, boeren en organisaties over hoe publieke grondposities al dan niet het collectief belang dienen op lange termijn en bijdragen aan voedselsoevereiniteit.

Bovendien denken we dat er nood is aan:
- Een participatief proces voor de opmaak van evaluatiecriteria die in de toekomst gebruikt zullen worden bij de verkoop van publiek patrimonium. Daarbij vragen wij dat de visie en bepalingen zoals die worden teruggevonden in de RUP en die van toepassing zijn op het gebied worden meegenomen. We verwijzen hier als voorbeeld naar de stad Eeklo die bij de verkoop van haar patrimonium een doordachte strategie heeft en duurzaamheidscriteria vooropstelt bij de verkoop van een hoeve en bijhorende grond (cf. Lastenboek ecologisch project Lange Moeie)
- Een duidelijke afstemming van de visie op het omgaan met publieke grondposities op de strategische doelstellingen van de Gentse voedselstrategie ‘Gent en Garde’, wat momenteel onbegrijpelijk ontbreekt

21 oktober 2019
Ondertekend door De Hongerige Stad en volgende organisaties en burgers:


>> ONDERAAN DEZE PAGINA KAN U DE BRIEF MEE ONDERTEKENEN <<
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Deze organisaties steunen de open brief:
Ook deze organisaties sluiten zich aan:
SOS Sint-Annakerk vzw
Burgerinitiatieven CETA vrije gemeenten
GRAAL vzw
De Wassende Maan
Climaxi
EVA vzw
Burgerplatform Gent
Ambachtelijk windmolenbedrijf de Artemeersmolen
GroeiNest vzw
De Verwildering - Vinderhoute
Oxfam
Viejoteca Gent
Act4Change
De Natuurvrienden vzw
Cie De Smaakmakerij
DOK vzw
LabLand vzw
Wervel
In De Keuken
Soepcafé Dampkring
vzw WijDelen
Parkveld blijft ... natuurlijk te Heverlee
Bioboerderij Koolmees
Somaya Natuur- en bostherapie
BoerenBruxselPaysans
Lokaal
Wooncoop cvba
De Boerse Poort, ecologische volkstuin Brugse Poort
t Schaaphof CSA
Rawijs CSA
Zwerfgoed vzw
BOS+
Biobey.be
ROOF FOOD
Martha Meijer, Dartele Bouwers
Jozefien Desaever
Katrien Dombrecht
Sanne Govaert, Doctoraatstudent bos en natuur
Stevie De Waegeneer
Climaxi vzw afdeling Leuven
Granennetwerk Pajottenland
ONBETAALBAAR
Klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje
Club of Rome - EU
Boer&dochter vzw
Mobiele fruitpers zevergem
Qourgette
Moesland
vzw de Warmoezeniers
JNM vzw
Lekker GEC

Deze burgers steunen de open brief:
Leen Van der Poten, boekhandel De Kaft
Stijn Van Dorpe, kunstenaar, docent LUCA
Seppe Decubber, acteur, docent LUCA
Maïté Baillieul, kunstenaar, docent LUCA
Jeroen Laureys, docent, LUCA
Sarah Késenne, docent, LUCA
Trui Maes, docent duurzame stedenbouw, Odisee
Tim Soens, professor ecologische geschiedenis, UA
Koenraad Danneels, PhD stedenbouw, UA
Thomas Block, directeur CDO, UGent
Hanne Cottyn, doctor rurale geschiedenis, University of York
Esther Beeckaert, PhD rurale geschiedenis, UGent
Thijs Lambrecht, professor rurale geschiedenis, UGent
Eric Vanhaute, professor wereldgeschiedenis, UGent
Erik Thoen, emeritus professor economische geschiedenis, UGent
Paul De Roo, doctor politieke wetenschappen, UGent
Michiel Dehaene, hoofddocent stedenbouw, UGent
Hans Vandermaelen, PhD stedenbouw, UGent
Karin Verelst, filosoof, VUB
Karen Osstyn, auteur, Hart boven Hard
Jef Geldof, fotograaf boerenmarkten, Gent
Tanguy Corbillon
Rik De Coninck
Pieterjan Ponsaerts
Laurence Decraene
Jan Buelinckx
Céderik Goossens
Joris Rombaut
Jean-François Van den Abeele, Fris in het Landschap
Els Huigens, Fris in het Landschap
Karla Schimmel
Frank De Conynck
Frederik Van Driessche, Sign For Our Future
Karim Zahidi, voorzitter Masereelfonds
Thomas Weyts, Stroming voor een Antikapitalistisch Project
Traudi Helmberger
Ramona Langanki
Frank De Conynck, Kunstenaar
Laurence Decraene
Laurence Claerhout, Korte keten
Joeri Willekens, hovenier
Meryem Kaçar, advocaat
Katrin Van den Troost
Laura Eschauzier, landbouwer
Riet Aerts, Muziektherapeut
Jeroen Wijnendaele, Post-Doctoraal Onderzoeker (UGent)
Jan Haegeman
Lies Vervaet
Stijn Baets, Architect
Sacha Dierckx, Wetenschappelijk medewerker
Laurence Heindryckx, Phd stedenbouw, Universiteit Gent
Wout Goossens, toekomstige bioboer
Laura Deruytter, PhD economische geografie, VUB
Jeroen De Gussem, Doctoraatsstudent Vakgroep Geschiedenis
Laurien De Decker, Architect
Leen Bervoets, Doctoraatsstudent middeleeuwse geschiedenis
Nick Van den Broeck, PhD rurale geschiedenis - VUB/UGent
Louis De Bruyn, Bio-ingenieur medewerker van Lokale Voedselstrategie Mechelen
Grietje Vandaele, Leerkracht
Véronique Boussé, ondernemer
Bram Vandemoortel, Architecture Workroom
Lene De Vrieze, Architecture Workroom
Sarah Wauters
Jo Boulembercq
Tine Hens, journalist
Anke Verbeke, Doctoraatsstudent Vrije Universiteit Brussel
Ruben Mollet
Patrik Cox
David Buchan, CSA boer
Eva Samyn
Marjan Desmet, Naturopatisch Voedingstherapeute
Stijn Bossuyt
Stef Vermeersch
Sophie Samyn, Universiteit Gent
Koen Spruytte, onderwijs- en opvoedingsbehoeftendeskundige
Heidi Degerickx, onderzoeker/ sociaal agoog
Thijs De Jonghe
Kris Verheyen, UGent, Hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer
Pieter Van de Sype, programmacoordinator
Raf Verbeke, pensioen
Filip Coussee
Gregory Cremmerye
Leander Raes
Sabine Vandamme, Arbeidster
Beber Geens
Beatrijs De Vos
Larissa Van melkebeek
Maude Michils
Hans Grymonprez, Docent
Cedric Goossens, Doctor in de pedagogische wetenschappen
Leo Swerts, Vechter van misdaden tegen de mensheider
Antoinette Simonart, studente bio-landbouw
An Raes, leerkracht
Maarten Van Den Driessche, docent, Ugent
Nick Krekelbergh, PhD student Vakgroep Omgeving, UGent
Myriam Spinoy, Lerares
Inge Willem
Geert Van Meenen, consultant
Tom Vermeulen
Hanne Geutjens
Noor Van Weverberg
Jan Vanhuysse, Coördinator bioboerderij
Leen De Roo
Leyla Kurhan, Zaakvoerder Sofraya bvba
Eefje van der Linden
Marleen Delanoy
Stefaan De Neve, professor
Koen Coupé
Johannes T'Hooft, Architect
Liefke De Witte, Preventiewerkster
Myriam Dumortier, Hoofddocent Bos- en natuurbeleid UGent
Zoé Vanhellemont
Annie Vanderlinden, Gepensioneerde germaniste
Miep Buggenhout
Jan Verbeeck
Robert DeSmet, gepensioneerd
Cecile Vanderschaeve, Bioloog
Jan Naert, Docent
Marco Nervo
Fien Vanden Bussche
Roel Baets, Gewoon Hoogleraar UGent
Christine Huyge, Redacteur
Jasmien Smets, Onderzoeker UA
Renee Mestdagh
Anton Christiaens
Patrick De Decker
Eric De Ryck, sociaal cultureel werker
Gaëlle  De Smet, Advocaat
Els De Vos, docent architectuur, interieurarchitectuur UAntwerpen
Jan Brokken
Alwyn Retsin
Marjo Bendermacher
Kristien Soete, Landbouwingenieur op rust
Lien Devos
Soetkin Bral
Katinka T'Kindt, Landschapsarchitect
Lies Couckuyt, Landbouwster
Ibel Tryhou
Kristien Pottie, Actrice
Dirk Tonnard
Stijn Van de Putte, PhD, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent
Goedele Plankgoed
Maurice Goossens
Maarten Collin
Frederic Ghys, Trainer Verbindende en Geweldloze Communicatie
Mirra Boer, Arts
D De Bosscher
Lode Vranken
Jona Moereels, Architect
Jordi Buys, bediende
Ruth Bossier
Margot Vanhellemont, onderzoeksmedewerker HOGENT
Betty Van Malderen
Ben De Troyer
Edward Vamdevivere
Margot Cooreman-Algoed, PhD UGent
Anouk Droesbeke, Taalcoach A-tiem
Sanne Van Den Berge, assistent - PhD student ForNaLab, UGent
David Catry, bediende
Saan Van Elsen, PhD-student sociaal werk UGent
Jelle Martens, grafisch vormgever
Lies Devoldere, Docent, Arteveldehogeschool
Iris Paulus
Bram Sercu, coördinator BOS+Tropen
Heidi Deneweth, Stadshistorica VUB
Brigitte De Meyer, museummedewerker
Fien Danniau, onderzoeker Instituut voor Publieksgeschiedenis, UGent
Staf Van Meulder
Tineke Van Gassen
Bart Westerduin, Geluidstechnicus
Kim Claes, Projectcoördinator
Pieter Vangansbeke
Jonathan Janssens
Elena Dierick, Bioloog
Elias Vlerick
Bart Biesbrouck
Lisa Demets
T. Vandamme
Alberto Vazquez Ruiz
Robrecht Declercq, doctor-assistent, Ugent
Linde Nuyts, PhD
Julie Van Bogaert, onderzoekscoördinator vakgroep Geschiedenis UGent
Célestin Claeys, Procesingenieur
Bart Behiels, Grafisch vormgever
Frieke Ilkustratie
Anne-Laure Van Bruaene, hoofddocent geschiedenis (stadsgeschiedenis)
Wouter Ryckbosch, docent geschiedenis VUB
Evelien van Kemenade, architect
Koen Vandevelde
Wout Saelens
Joël Dockx
Kobe Tilley, Student Geschiedenis, UGent
Karen De Pauw, doctoraatsstudente bij ForNaLab UGent
Tony Alleman, Oxfam Wereldwinkel Mariakerke
Frederik Buylaert, Onderzoeker UGent
Gillian Mathys
Elke Swift, coördinator CSA-netwerk
Maria Volckaert, gepensioneerd
Famke Vekeman, Climaxi vzw
Lore Colaert, Historica, onderzoeker Vlaams Vredesinstituut
Iris Moeneclaey, phd student UGent
Jan van den Maagdenberg
Djamila Karibekova
Bert De Munck, Historicus
Xhulja Gashi
Aäron De Fruyt, Fondsenwerver Rikolto-Vredeseilanden
Wim Forceville, Docent Luca / freelance producer
Robbe De Beelde, Onderwijsbegeleider ForNaLab, UGent
Ann Van Neer
K. Soete
Eline Mestdagh, Doctoraatsstudente UGent
Karel Vlonk
Anna Vanhellemont
Jan Algoed
Jonas Couckuyt, Stedenbouwkundige
Marieke De Munck, Curator Stadsatelier Kunstencentrum Vooruit
Bram Boer, Arts
Kathleen Vervaet
Jesse De Troyer
Liesbeth Hiele, bakkerboerin
David Verstockt, Ngo medewerker
Leendert Van Accoleyen
Eveline Meylemans, Phd-student Ugent
Eva Willems, Historicus UGent
Violette Pouillard, Historicus, Postdoc onderzoekster, UGent
Jeroen Heyvaert
Mieke Neyt
Jeroen Michiel, Communicatiemedewerker
Eva DeCock, Phdstudent UGent
An Verelst
Tessa Boeykens, Historica
Gilbert Verstockt, Gepensioneerd
Maud Blondé, beleidsmedewerker
Martine Goetgebuer, Leraar
Matthias Velle
Olrike Vander Bauwhede, Bio boerin in spe
Jeroeb Puttevils, Historicus
Bie Claessen, gepensionneerd vroedvrouw
Klaar Degroote
Kim Descheemaeker
Nancy Pausenberger
Yvette Kemel
Davide Cristoferi, PhD student
Geert Haesaert, Professor plantaardige productie
Greet Keppens, Bezorgde burger, partner van een bioboeren op zoek naar grond
Silvia Aguirre
Lore Helsen
Pieter De Coene
Marleen Schoenmaeckers
Nine Van Belle
Hermien Schoutteten
Johan De Gusse, Pensioen
Tine Vromman
Geert Abts
Julie Deman, Wild van kruiden vzw
Charlotte Sercu
Sandra Otten
Andy Hilkens, Postdoctoraal onderzoeker, UGent
Griet de Sagher
Judith Moerman, Logopediste
Pauline De Schryver, Architect
Jan Bekaert, Arbeider
Klaas Ramakers
Martine Delannoy
Marc De Decker
Rhea Vanhellemont
Herty Van der Meirsch
Jonathan Gaeremynck
Jan Breyne, meewerkend vennoot in coöperatieve buurtwinkel
Veronica Lamaire, medewerker Historische Huizen
Jasmien Kerckhove, begeleidster kwetsbare jongeren
katelijne Tijs, tuinier op rust
Veronique De Pourcq, landbouwster
Tine Schuurmans
Lova Willaert, Danser
Ward Bonte
Bert Verwerft, Historicus
Mike Vandekerckhove, kok Kunstencentrum Vooruit
Bart Heene, Student
Hadewijch Breyne
Sarah Holbrouck
Ward Baetens, Ploegleider groendienst stad gent
Gerda Bleus, ouder jonge boer
Els Dellaert, Vrijwilliger Oxfam Wereldwinkel Mariakerke
Lieve Dellaert, Leerkracht
Jasmien Wildemeersch
Fanny Pauwaert
Ruth Vandekerkhove, jongerenbegeleider
Kenneth Waegeman, System admin
Steven Vromman, low impact man
Sophie Van Daele, Vrijwilliger permacultuurproject
Joyce Cannelle Casteleyn
Brecht Devloo
Maurice Verniers, Gepensioneerde
Stephanie Schelfhout, Onderzoeker Universiteit Gent
Thomas Cattrysse, Architect / Bioboer in opleiding
Liesbeth Vlerick
Liselotte De Ligne, PhD student bio-ingenieur
Barbara Van Dyck, onderzoeker Science and Policy Research Unit, University of Sussex
Kobe Van Olmen
Kato Van Speybroeck
Sarah Adams, PhD UGent
Charlotte Bischop
Marte Van Hassel
Baukis De Decker
Annick Declercq, Coördinator boerenmarkt - VINNE Markt
Jan Van Loo
Vere Van Mullem
Michael Fockedey, Tintelijn, eco-verf
Eline Vermeir
Leentje Speybroeck, Educatief medewerker socio-culturele sector
Basil Van Vlem, bio boer (in opleiding)
Margo De Koster, Historica
Hans Verbeeck, Hoofddocent, Vakgroep Omgeving, UGent
Katy Van Roy
Charlotte Prové, ILVO
Sara Hamels, Herder
Marlies Hamels
Siebe Keirse
Celine De Geest
Lieven D'hont, Coördinator Peerby België
Bart Lambert, Docent geschiedenis VUB
Tijs Decuypere
Kathleen Goossens
Els Goossens
Luc De Brabander
Patrick De Wit
Michiel Van Poucke, CSA boer
Heleen Calcoen, Biologisch kweker
Daniel Engels, maatschappelijk werker op pensioen
Liesbet Van Dycke
Lieva Reunes
Somaya Verstyn, Natuur- en bostherapeute (ergo & kiné)
Delphine Vandenheede
Benny Van de Velde, Bio-boer, CSA Oogstgoed
Patrick Vleeschouwer, Beleidsmedewerker Educatie voor Duurzame Ontwikkeling
Michiel De Koster
Gijs Van Droogenbroeck, anesthesist-urgentiearts
Carolien Cousserier, architect, urban designer
Stefanie Delarue, Bioloog - Lector en onderzoeker HOGENT
Elina Bennetsen
Ellen De Paepe
Tine D'Hooghe
Elise Van Broeckhovdn
Suzanne Martens
Heidi Van Hiel, Bediende
Beny Viaene, Houtbewerker , houtdraaier
Lore Hubau, Educatief medewerker
Hans Vernaeve
Brigitte Notte, Bediende
Geert Gillis
Marc Van Gysel, gepensioneerd
Bart De Corte, Fietshersteller
Suzy de Bosscher
Mieke D'haese
Erika Janssens, Docent HOGENT
Jessie Fornier, Verpleegkundige
Geert Sturtewagen
Els Niemegeerts, Bediende
Elisabeth van der Stok
Frederik Duprez
Pieter Tjampens, Bediende
Eva  Peeters
Eva Vandemeulebroucke, Doctoranda
Sara Willemijns, Kinesitherapeut
Laura De Mets
Nele Cassiers, adviesverlener
L. Suply
Brenda Vandenberghe, Stedenbouwkundige
Guido Willems
Marianne Verrijcken
Karel Proot
Lies Debeer
Thaïs De Pau, Ir. Architect
Maarten Vanoutrive, federaal ambtenaar
Katy Lambrechts, "oud" beleidsmedewerker basisonderwijs
Lene Van Langenhove
Hilde Verschaeve
Paula Boscaljon
Sander Lescrauwaet
Lore Raport
Karel Deneckere
Lief Cuyvers, Sociaal-cultureel werken en psychotherapeut
Maayke Keymeulen
Maarten Collier
Ciska Springael
Joachim Vanhulle
Diederick Nuyttens
Joanna Bossier
Arthur Sanders, onderzoeker
Kevin De Ceuleners
Luc Vandecasteele, Arts
Yves Bex, Docent Luca School Of Arts
Nathalie Decoene
Luc Oosterlinck, Pre pensioen
Anna Pocalypse, administratief bediende
Sander Van Daele, bosuitbreiding en agroforestry
Tim Meeus, Onderwijzer
Lut Van Goethem, ergotherapeute
Gwendolyn Maertens, bediende
Hans Leinfelder, Professor
Wim Bauwens, landbouwer
Delphine de Hemptinne
Johan Van Belleghem, Bediende
Laure Triste, Onderzoeker
Amaury Depoorter
Wouter Philippaert, bioboer
Evelien Dhollander, Ingenieur
Patrick Gerrits
Joost Dessein, Hoofddocent rurale sociologie, UGent
Simon Lox
Wiebe Moerman
Emma Bierens, Architecture Workroom
Katrien Verdievel
Hanne Mangelschots, Architecture Workroom
Mathias De Backer, adviseur landbouw
Jan Valckx, bioboer
Thomas Cantraine
Bert Reubens, Senior Onderzoeker Duurzame Landbouw
Xander Denduyver
Julie Carlier, Postdoc UGent
Dieter Bruggeman, doctor architectuur en stedenbouw
Alice Haddad, Architecture Workroom Brussels
Ruth Kennivé, Architecture Workroom
Lu Van Driessche
Miro Jacob, onderzoeker
Etienne  Kerkhof, Kunstenaar
Wim Moyaert, landbouwer
Thijs Michiels
Greet Ruysschaert, Onderzoeker duurzaam bodembeheer
Greet Ongena
Ruben Nachtergaele, kunstenaar
Maja Fischer
Hanne Couckuyt, opbouwwerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Merlijn Sebrechts, Assistent Universiteit Gent
Johan Vansteenkiste
Christophe Van de Voorde, Technisch architect
Paul De Meulemeester, ex-medewerker Vlaamse Overheid
Niels Dhollander-Barclay
Dennis Lippens
Jozefien  Van Hecke
Kevin Faingnaert, Fotograaf
Anne Smits, schrijfdocente
Pieter Foré, Landschapsarchitect / Docent HoGent
Fien Deruyter, architect
Pieter Baets, Intimiteitswerker - Procesbegeleider - Educator
Niels Teerlynck
Wim Van Damme
Jorie Soltic
Leen Vandaele
Hanne Van den Audenaeren
Louise Carpentier, Bio-ingenieur
Anaïs Neyt
Koen Bogaert, Docent, UGent
Bie Vancoillie, AARDling
Karel Arnaut, Antropoloog
Evelyne Blondeel
Joost Meeusen, journalist
Eli Devriendt, landschapsarchitect
Jeroen Degrijse, Leerkracht
Michiel De Koster
Wart Thys, Architect
Bart Goderis, arbeider
Bert Van Lancker, bediende
Bram Demeulenaere, ingenieur werktuigkunde
Liesbeth Veelaert, Huisarts
Omer Kurtulus, Architect
Louise Kiekens, Architect
Inge Bekaert, leerkracht
Tijl Smeyers, Ecobouwer
Peter De Ridder
Anneleen Decoene
Ine Driesmans, Bemiddelaar GTB vzw
Regine De Greve, Gepensioneerd
Peter Cauwenberghs, Leerkracht Land- en Tuinbouw
Tim Van Eeghem, Brandweerman
Annick Christiaens, actrice
Anouk Francis, Kruiden boerin , architecte
Elly Van Eeghem, kunstenaar / Autonome Vormgeving KASK, Stadsatelier Vooruit
Barbara Redant
Hilde Van Doorselaer
Bart Verhoeven, Freelance digital marketeer
Tine Proot, leerkracht, vegetarische cateraar
Hanne Ooghe, Architect
Elise  Van Haver, orthopedagoge
Rieke Deroo, Maatschappelijk werker
Clio Gyde
Charlotte Vandendriessche, landbouwer in spe
Jeroen Bral
Thomas Oosterlynck, Energiedeskundige
Robin De Wulf
Kristof De Bal
Stefaan Segaert, educatief medewerker Vormingplus
Bert De Rijck
Joeri Van Hauwaert, student Ir. Architect
Kathelijne Van der Biest
Liliane Emmerechts, danslerares
Paul Helsen, process flow coordinator
Annelies Deprez
Kobe Vermeire, Docent
Els Bultheel, Kinesiste
Jan Vannoppen
Peter Borgers
Marleen Ydiers, lerares
Stefanie Vande Maele, Velt lid
Johan Heyde, Begeleider maatwerk
Stefanie Vlasschaert
Joshua Dandois
Emelie De Smedt, Ruimtelijk planner
Pieter Vermeiren
Frederik De Roeck, Post-doctoraal medewerker, CDO, Ugent
Nele Mariën
Michel Dewaele, Boer / Arbeider
Jan Hellemans, Fruitsappen De Drie Wilgen
Thierry Kesteloot
Marc Van Eeckhout, bakker
Tessa Fremaut
Magda Peeters, Projectduwer MAAKbar
Nele De Gussem, leraar / muzikant
Renaat Devreese, boer
Thibaut Joris, medewerker BOS+
Veerle Noppe
Koen Claes, Landbouwer in opleiding
Lut Brusseleers, sociale werker
Bart Dewaele
Tine Vanackere, bioboerin/leerkracht
Guido Willems
Hugo Loquet
Jarno Vandepoel, Landbouwer
Joke Dieryckx
Hilde Wustenberghs, Onderzoeker duurzaamheid plantaardige productie
Gust R.E. Duchamps, land- en tuinbouw
Lutgart Lyen, Broodnodig bakkerij Van Eeckhout
Belinda Torres Leclercq, Mediacoordinator
Inès Ayari, Climate Change Policy officer
Tineke D'haese
Sara Smaal, PhD onderzoeker
Sophie Vergote
Koen Develter, christen
Philip Defoer, Tuinbouwer
Andy Vermaut, Bediende
Rolle De Bruyne, biologisch tuinbouwer
Daan De Bruyne, zelfstandig boekingsagent
Ingrid Van Hecke
Frans Devos, Gewezen Inspecteur Dierenarts FAVV (gepensionneerd)
Linda Coene
Evelyne Blondeel
Annemie Depoortere
Jenna Vergeynst, PhD onderzoeker Universiteit Gent
Hubert Dewitte, Bioboer
Stephanie Demasieres
Frie Belaen
An Jamart
Jacques Gruson, Gepensineerd
Tom Wouters, Medewerker BioForum Vlaanderen
Veerle De Cat
Jan R Sterckx, student
Arie Kuipers
Guido Van Moll, Bio-Ingenieur
Lies Messely, onderzoeker ILVO
Robert Demaegdt
Frederik Dezutter, Vermeylenfonds
Belinda Bruzzese
Annemie Regniers
Patrick De Buck
Walter Loquet
Dominique Joos, Boerin
Anne Hindrickx
Bavo Verwimp, bioboer
Trijntje Hoogendam, biologische boer
Hanneke Geers
Hannes De Schrijver
Pieter Everaerts, Voetverzorger
Vera Bauters, Gepensioneerd
Sara Lauwereins
Matthias Van Buggenhout, Boer
Diane Thys
Meryem Kanmaz, Dr. Politieke en Sociale Wetenschappen (UGent)
Mieke Vandermersch
Paul Verbeke
Marjolein Schepers, Onderzoekster Geschiedenis VUB & UGent
Wim Michels
Geertrui Witdouck
Bart Gabriel, fotograaf en sociaal werker
Tineke Schatteman, ngo-sector
Kjell Lotigiers, Informaticus
Caitlin De Muer, ACV
Bert Peeters
S. Vergote
Kenneth Cocquyt, Vegan kok
Wim Van Rossom, medewerker maatwerkbedrijf in bio-landbouw
Veerle Cannoot
Jorn Van de Velde, PhD student, Vakgroep Omgeving UGent
Steven Andries
Ann De Roose, Sociaal-Cultureel-Werkers
Dennis Becu
Koen Doggen, Tuinbouwer
Michael Mietz
Femke Van der Fraenen
Sam De Raeymaeker
Veerle Mees, natuurbeheerder
Patrick Neirynck, Ambtenaar
Marie Vanhonsebrouck, architect
Brecht Goussey, CSA-boer
Daan  De Vroede
Leo Wauters
Agnes Debouvere
Eline Sonneveld
Thomas Wauters
Ook u kan de brief mee steunen. Tekent u in naam van een organisatie of als burger?
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.