Konkurs Matematyczne Preteksty - edycja VII (2019/2020). Zgłoszenie szkoły/przedszkola z terenu Polski.
Wypełnia wyłącznie osoba, która będzie koordynatorem konkursu w swojej placówce i wcześniej uzyskała na to zgodę dyrekcji swojej szkoły/swojego przedszkola.
Dane szkoły/przedszkola
UWAGA!
Prosimy o uważne wpisy, ponieważ wprowadzone dane NIE będą poprawiane ręcznie, po nadaniu szkole/przedszkolu [identyfikatora placówki] . Będą one figurowały bez poprawek, na wszystkich dokumentach konkursu - m. in. na dyplomach, adresach do korespondencji itp.
Szkoła/przedszkole - województwo: *
Szkoła/przedszkole - powiat: *
Prosimy wpisać tylko urzędową nazwę powiatu, w którym znajduje się placówka, bez wielkich liter wewnątrz wyrazów. Np. właściwy wpis to: wałbrzyski, a nie WAŁBRZYSKI.
Your answer
Szkoła/przedszkole - gmina: *
Prosimy wpisać tylko urzędową nazwę gminy, w której znajduje się placówka, bez wielkich liter wewnątrz wyrazów. Np. właściwy wpis to: Jelenia Góra, a nie JELENIA GÓRA.
Your answer
Szkoła/przedszkole - miejscowość: *
Prosimy wpisać tylko urzędową nazwę miejscowości, w której znajduje się placówka, bez wielkich liter wewnątrz wyrazów. Np. właściwy wpis to Zielona Góra, a nie ZIELONA GÓRA. Tekst nie będzie poprawiany i będzie używany wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Your answer
Szkoła/przedszkole - nazwa: *
Prosimy wpisać tylko nazwę placówki, BEZ nazwy miejscowości (wpisanej wyżej). Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów. Wprowadzona nazwa nie będzie później poprawiana i będzie używana wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Your answer
Szkoła/przedszkole - ulica i nr budynku: *
Prosimy wpisać tylko nazwę ulicy/placu i nr budynku, bez wielkich liter wewnątrz wyrazów. Jeżeli Państwa miejscowość nie ma ulic/placów, to prosimy o nazwę miejscowości i nr budynku. Wprowadzone dane nie będą później poprawiane i będą używana wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Your answer
Szkoła/przedszkole - kod pocztowy: *
Prosimy wpisać tylko kod pocztowy, bez spacji, z myślnikiem. Wprowadzone dane nie będą później poprawiane i będą używana wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Your answer
Szkoła/przedszkole - miejscowość poczty: *
Prosimy wpisać tylko miejscowość poczty. Wprowadzone dane nie będą później poprawiane i będą używana wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Your answer
Szkoła/przedszkole - adres e-mail sekretariatu: *
Prosimy wpisać tylko adres e-mail sekretariatu, w postaci "wysyłkowej", a nie antyspamowej np. z "(at)". Prosimy o uważny wpis, ponieważ błąd uniemożliwi komunikację.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów/wychowanków kategorii SP0: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH wychowanków WSZYSTKICH najstarszych grup przedszkolnych, wraz z WSZYSTKIMI uczniami WSZYSTKICH klas 0 szkoły podstawowej, z Państwa placówki. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii SP1: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 1 szkoły podstawowej, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii SP2: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 2 szkoły podstawowej, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii SP3: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 3 szkoły podstawowej, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii SP4: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 4 szkoły podstawowej, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii SP5: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 5 szkoły podstawowej, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii SP6: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 6 szkoły podstawowej, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii SP7: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 7 szkoły podstawowej, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii SP8: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 8 szkoły podstawowej, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii PP1: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 1 szkoły średniej, po szkole podstawowej, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii PG1: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 1 szkoły średniej, po gimnazjum, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii PG2: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 2 szkoły ponadgimnazjalnej, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Liczba WSZYSTKICH uczniów kategorii PG3: *
Prosimy wpisać dokładną, łączną liczbę WSZYSTKICH uczniów WSZYSTKICH klas 3 i WSZYSTKICH klas 4 szkoły ponadgimnazjalnej, z Państwa szkoły. To ważne, ponieważ firmy wspierające zachęcamy do obdarowania nie tylko uczestników, ale również KAŻDEGO ucznia/wychowanka Państwa placówki. To także ważne dla nas, żeby wstępnie oszacować maksymalną liczbę 5% uczestników II etapu.
Your answer
Dane do faktury
Jeżeli jakąś część opłaty za udział uczestników, startujących w ramach Państwa placówki, wnosi Rada Rodziców albo inna instytucja, dla której potrzebna będzie faktura VAT, to dane tej instytucji muszą zostać podane poniżej.
Dane do faktury - nazwa:
Prosimy wypełnić tylko w przypadku, jeżeli udział jakiejś części uczestników sfinansuje Rada Rodziców lub inna instytucja, potrzebująca fakturę VAT. Prosimy wpisać pełną nazwę tej instytucji. Dane nie będą poprawiane ręcznie.
Your answer
Dane do faktury - ulica i nr:
Prosimy wypełnić tylko w przypadku, jeżeli udział jakiejś części uczestników sfinansuje Rada Rodziców lub inna instytucja, potrzebująca fakturę VAT. Prosimy wpisać adres tej instytucji: ulicę oraz nr budynku i lokalu. Dane nie będą poprawiane ręcznie.
Your answer
Dane do faktury - kod i poczta:
Prosimy wypełnić tylko w przypadku, jeżeli udział jakiejś części uczestników sfinansuje Rada Rodziców lub inna instytucja, potrzebująca fakturę VAT. Prosimy wpisać adres tej instytucji: kod pocztowy i miejscowość poczty. Dane nie będą poprawiane ręcznie.
Your answer
Dane do faktury - NIP:
Prosimy wypełnić tylko w przypadku, jeżeli udział jakiejś części uczestników sfinansuje Rada Rodziców lub inna instytucja, potrzebująca fakturę VAT. Prosimy wpisać jej NIP. Dane nie będą poprawiane ręcznie.
Your answer
Dane koordynatora
Informujemy, że dane koordynatora są zbierane w związku z organizacją Konkursu Matematyczne Preteksty przez firmę MATEJUK EDUKACJA Marek Matejuk, z siedzibą w Polsce, w Wałbrzychu, przy ulicy Wrocławskiej 45, i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
Jeżeli koordynator wyrazi taką wolę - będą również przetwarzane w celu przesyłania newsletterów drogą elektroniczną.
Koordynator konkursu ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi pełnienie funkcji koordynatora konkursu w placówce.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy MATEJUK i polityką prywatności firmy Google.
Zbiór danych został zgłoszony do rejestracji u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i podlega ochronie zgodnie z procedurami RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Jeżeli koordynator nie zamówi niżej wymienionych newsletterów, to jego dane będą przechowywane przez 5 lat, w związku ze sprawozdawczością finansową.
Jeżeli koordynator zamówi niżej wymienione newslettery, to będą one wysyłane do momentu otrzymania jego rezygnacji.
Koordynator - imię: *
Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów. Np. właściwy wpis to Anna, a nie ANNA. Wpis będzie używany wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Your answer
Koordynator - nazwisko: *
Prosimy nie używać wielkich liter wewnątrz wyrazów. Np. właściwy wpis to Kowalska, a nie KOWALSKA. Wpis będzie używany wszędzie: w korespondencji, na dyplomach itp.
Your answer
Koordynator - adres e-mail BEZPOŚREDNIEGO kontaktu: *
WAŻNE! Ponieważ część informacji będzie poufna i kierowana wyłącznie do koordynatora, to musi być adresem skrzynki pocztowej, do której dostęp ma WYŁĄCZNIE KOORDYNATOR. Musi być więc inny, niż adres e-mail sekretariatu placówki. Prosimy o uważny wpis, ponieważ błąd uniemożliwi komunikację.
Your answer
Koordynator - telefon: *
Na wszelki wypadek (staramy się z tego nie korzystać), prosimy o numer telefonu bezpośredniego kontaktu, na który również można wysłać informację sms - gdyby zaszła taka potrzeba.
Your answer
Koordynator - prywatne hasło: *
W związku ze szczególną ochroną danych osobowych, prosimy o wpisanie ciągu znaków, który będzie Państwa prywatnym hasłem konkursowym. NIE może on być znany innym osobom, poza Państwem i nami. Musi składać się z co najmniej 8 znaków: cyfr lub liter.
Your answer
Zgadzam się na przetwarzanie danych i komunikację związaną z organizacją konkursu. *
Required
Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. *
Required
Newsletter MatPret *
Proszę o przesyłanie drogą elektroniczną, na wyżej podany adres e-mail, wiadomości dotyczących ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Matematyczne Preteksty (matpret.pl), w tym ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów od firmy MATEJUK EDUKACJA Marek Matejuk, z siedzibą w Polsce, w Wałbrzychu, przy ulicy Wrocławskiej 45, drogą elektroniczną.
Jeżeli zamówiliście Państwo newsletter/y, to przed jego/ich pierwszą wysyłką poprosimy Was o weryfikację.
Nasze newslettery otrzymują tylko osoby, które rzeczywiście na nie czekają.
Ponieważ wysyłamy je mailingiem masowym, to serwery pocztowe mogą traktować je jako spam i blokować. Jeżeli więc macie Państwo, na Waszej skrzynce pocztowej, ustawioną blokadę dla wiadomości masowych, to nie otrzymacie Państwo nawet e-maila weryfikacyjnego.
Jeżeli taki e-mail weryfikacyjny do Państwa dotrze, to prosimy o weryfikację i zastosowanie się do zaleceń tam opisanych.
Z polecenia:
Jeżeli Konkurs Matematyczne Preteksty polecił Państwu koordynator z innej placówki i chcecie mu Państwo za to podziękować, to prosimy o wpisanie jego adresu e-mail, którego użył, kiedy sam zgłaszał udział swojej placówki.
Your answer
UWAGA! WAŻNE!
PRZED KLIKNIĘCIEM w przycisk "Prześlij", prosimy bardzo dokładnie sprawdzić wprowadzone wyżej dane.

PO KLIKNIĘCIU w przycisk "Prześlij", prosimy przejść na początek strony i sprawdzić komunikat serwera.
Jeżeli pojawi się komunikat o zapisaniu danych na serwerze, to wszystko jest OK. Prosimy wówczas uważnie przeczytać wszystkie pozostałe informacje.
Na wszelki wypadek, prosimy skorzystać z funkcji "Edytuj swoją odpowiedź" (na dole strony z komunikatem serwera) i ponownie sprawdzić przesłane dane.

System NIE WYSYŁA automatycznego e-mail'a, dodatkowo potwierdzającego to zgłoszenie.

CO DALEJ
Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, poczekamy 1-2 dni na Wasze ewentualne poprawki, potem zweryfikujemy Państwa dane (prosimy uprzedzić sekretariat, że może otrzymać od nas e-mail weryfikacyjny), a następnie przydzielimy Wam [identyfikator placówki] i wyślemy go na podany przez Państwa e-mail, wraz z innymi informacjami.

Jeżeli pojawi się komunikat o problemach z zapisaniem Państwa danych, to prosimy ponowić zgłoszenie po pewnym czasie.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy