II Forum Sąsiedzkie, 9 października 2019
Wypełniając zgłoszenie oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami opisanymi poniżej przetwarzania danych oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: opus@opus.org.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku ze zgłoszeniem oraz uczestnictwem w wydarzeniu pn. „ II Forum Sąsiedzkie” w ramach Miejskiego Programu Mikrograntów 2019, który jest dofinansowany ze środków budżetu Miasta Łodzi. Dane osobowe przetwarzane są także w celu promocji wydarzenia poprzez publikację wizerunku uczestników na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia wydarzenia oraz działań promocyjnych z nim związanych.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości udziału w wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych, PRZERWIJ WYPEŁNIANIE FORMULARZA.
imię i nazwisko
organizacja / grupa nieformalna (w przypadku zgłoszeń osób indywidualnych, prosimy wpisać "nie dotyczy")
Podczas Forum Sąsiedzkiego wezmę udział w następujących aktywnościach:
zostaw nam kontakt do siebie: adres mailowy i / lub numer telefonu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich. - Terms of Service