Prova C2 JQCV 2016 "Humans i màquines"

3 preguntes V/F

87 preguntes (a, b, c)

Redacció

Lectura

Interacció oral

  PER A ESTE EXAMEN, DISPOSEM DE SOLUCIONS COMENTADES: https://goo.gl/uELCSC

  Àrea 1. Comprensió lectora

  Llegiu atentament el text següent i marqueu la casella corresponent per a cada pregunta.

  Captionless Image

  Captionless Image

  Si vols fer un exercici addicional... http://valenlinia.com/humans-i-maquines-sense-accents/
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2A. Estructures lingüístiques. Lèxic i semàntica

  Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2B. Estructures lingüístiques. Morfologia i sintaxi

  Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2C. Estructures lingüístiques. Normativa ortogràfica

  Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 3. Expressió escrita

  Redacció Escriviu un text, com per exemple un article d’opinió o un assaig breu, en què exposeu i argumenteu el vostre punt de vista sobre un dels dos temes següents (300 paraules). a) Les assegurances mèdiques privades. Sempre han sigut una possibilitat per a qualsevol persona malalta. Creieu que estan a l’abast de tothom? És positiu que cadascú puga triar l'atenció sanitària que vol? Escriviu un article d'opinió en què exposeu i defenseu el vostre punt de vista sobre el tema. b) Els horts urbans. Algunes persones que viuen a les ciutats han desenvolupat els horts urbans amb la finalitat de tindre productes més frescos i collits del dia. ¿És una moda més o una via cap a un model de vida més saludable i sostenible? Exposeu i argumenteu la vostra opinió sobre aquesta iniciativa i si la considereu viable o no. La correcció d'este exercici la podeu demanar a través de: http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  Àrea 4. Expressió i interacció orals

  Trieu un dels dos textos següents i prepareu-vos per a dur a terme: a) Una lectura en veu alta, davant dels examinadors, del text que heu triat. b) Una exposició i una breu conversa, amb els examinadors, sobre el tema de la lectura. Si voleu fer esta prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  Captionless Image

  Captionless Image