Beverīnas novada jauniešu aptaujas anketa
Beverīnas novada pašvaldība veic pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju vecumā no 12 līdz 26 gadu vecumam aptauju par brīvā laika pavadīšanas iespējām un interesēm mūsu pašvaldībā.
Lūdzam arī Jūs piedalīties šajā aptaujā! Jūsu atbildes palīdzēs uzlabot jauniešiem piedāvātās aktivitātes nākamajos gados.
Šajā aptaujā nav pareizu vai nepareizu viedokļu – mūs interesē tieši Jūsu personīgais viedoklis un vērtējums par mūsu pašvaldībā notiekošo!
Aptaujas anketas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 10-15 minūtes. Mēs garantējam, ka Jūs viedoklis nebūs pieejams citiem jauniešiem, skolotājiem vai Jūsu vecākiem. Aptaujas rezultātus tikai apkopotā veidā izmantos aptaujas veicēji.
Ja esat šo aptauju aizpildījis jau citā vietā, otru reizi aizpildīt nav nepieciešams.
1.Kur Jūs pavadāt savu brīvo laiku ārpus mājas, piemēram, iesaistāties sabiedriskajās, izglītības, interešu, sporta un kultūras aktivitātēs? *
2. Kādas, Jūsuprāt, ir jauniešu brīvā laika pavadīšanas, sabiedriskās un interešu aktivitāšu iespējas, kas ir pieejamas Beverīnas novadā? *
3.Vai pēdējā gada laikā Jūs esat iesaistījies/-usies šādās aktivitātēs savas pašvaldības ietvaros kā dalībnieks? *
Skolas pasākumi
Skolēnu/studentu līdzpārvalde
Pulciņi, interešu klubi
Kultūras un izklaides pasākumi
Vides sakopšanas talkas
Dalība biedrībās, nevalstiskās organizācijās, korporācijās
Dalība politiskajās partijās
Brīvprātīgais darbs
Labdarības pasākumi
Uz nākamo jautājumu lūdzam atbildēt tos, kuri 3.jautājumā ir atzīmējuši piedalīšanos kaut vienā no aktivitātēm.
4. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jums ir svarīgi vai nesvarīgi ir apgūt zemāk minētās prasmes/ spējas, iesaistoties iepriekš minētajās aktivitātēs pašvaldībā!
Svarīgi
Nav svarīgi
Grūti pateikt
Paust savas domas dažādās diskusijās
Loģiski domāt un formulēt secinājumus
Plānot savu brīvo laiku un īstenot savus plānus
Sasniegt kaut ko savas pašvaldības iedzīvotāju vai sabiedrības labā
Radīt jaunas idejas un tās īstenot
Izpaust sevi radoši
Atrast jaunas iespējas savai personīgajai attīstībai
Sarunāties ar citiem, no manis atšķirīgiem cilvēkiem
Meklēt informāciju, palīdzību un atbalstu gadījumā, ja nonāktu grūtā situācijā
Darīt kaut kādas lietas patstāvīgi/ pašam, kas man noderēs nākotnes profesijā
Uz nākamo jautājumu lūdzam atbildēt tikai tos, kuri 3.jautājumā NAV atzīmējuši piedalīšanos nevienā no aktivitātēm:
5. Kāpēc Jūs nepiedalāties brīvā laika pavadīšanas, sabiedrisko un interešu aktivitātēs, kas notiek Beverīnas novadā? [Iespējamas vairākas izvēles]
Jautājumi visiem
6. Ierakstiet, kādās aktivitātēs Jūs vēlētos piedalīties tuvākā gada laikā, ja tās piedāvātu Beverīnas novada pašvaldībā? [Ierakstīt visas iespējamās atbildes]
Your answer
7. Vai pēdējo sešu mēnešu laikā pašvaldībā ir noticis kāds pasākums, kuru Jūs vēlējāties apmeklēt, taču to neizdarījāt? *
Uz nākamo jautājumu lūdzam atbildēt tikai tos, kuri 7. jautājumā ir atbildējuši „JĀ”:
8. Kāpēc Jūs neapmeklējāt šo pasākumu? [Iespējamas vairākas atbildes]
9. Lūdzu, atzīmējiet, cik svarīgi Jums ir apgūt zemāk minētās prasmes un gūt zemāk minētās iespējas, iesaistoties jauniešu brīvprātīgajā darbā! *
Ir svarīgi
Nav svarīgi
Grūti pateikt
Paust savas domas dažādās diskusijās
Sasniegt kaut ko savas pašvaldības iedzīvotāju vai sabiedrības labā
Radīt jaunas idejas un tās īstenot
Izpaust sevi radoši
Interesanti pavadīt laiku
Atrast jaunas iespējas savai personīgajai attīstībai
Sarunāties ar citiem, no manis atšķirīgiem cilvēkiem
Iepazīties ar jauniešiem no citām valstīm
Darīt kaut kādas lietas patstāvīgi/ pašam, kas man noderēs nākotnē
10. Kas Jūs ir atturējis no iesaistīšanās jauniešu brīvprātīgajā darbā? [Iespējamas vairākas atbildes] *
Required
11. Ja Jums būtu iespējams izvēlēties, vai Jūs vēlētos būt ... *
12. Kur Jūs parasti iegūstat informāciju, lai uzzinātu informāciju par jaunumiem Beverīnas novada pašvaldībā, par tajā pieejamajām iespējām izglītībā, brīvajā laikā, nodarbinātībā u.c. [Iespējamas vairākas atbildes] *
Required
13. Vai pēdējā gada laikā esat piedalījies/apmeklējis zemāk minētos pasākumus mūsu pašvaldībā? *
Esmu piedalījies, apmeklējis vairākas reizes
Esmu piedalījies, apmeklējis vienu reizi
Zinu, neesmu apmeklējis
Nezinu šādu iespēju
Grūti pateikt
Auto, Moto, Velo
Atvadas Vasarai
Dziesmu un deju svētki novadā
Jauniešu centra rīkotie volejbola turnīri
Jauniešu centra rīkotās "Ņammu dienas"
14. Kuros no zemāk minētajiem pasākumiem, kuri ir plānoti nākamā gada laikā Beverīnas novada pašvaldībā, personīgi Jūs vēlētos piedalīties? [Iespējamas vairākas atbildes] *
Required
Noslēgumā daži jautājumi par Jums
16.Jūsu dzimums: *
17.Jūsu vecums (pilni gadi): *
Your answer
18.Jūsu šī brīža galvenā nodarbošanās *
19.Kur Jūs pastāvīgi dzīvojat? *
20.Ja vēlaties uzzināt par dažādām jauniešiem domātām aktivitātēm Beverīnas novadā, norādiet, lūdzu, savu e-pastu!
Your answer
Kopā padarīsim mūsu dzīves interesantas!
Ja Jums ir kādas konkrētas idejas vai vēlmes, ko varētu darīt, radīt, uzsākt Beverīnas novadā sazinieties ar Ilzi Ozolu ar e-pasta palīdzību ilze.ozola@beverina.lv vai nāciet, brauciet ciemos uz Trikātas Jauniešu centru (cerams, ar laiku atradīsim jaunas tikšanās vietas arī citur novadā).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service