Nominering till Verkställande Sekreterare Administration för Terminsräkningsföreningen HT19-VT20
Arbetsbeskrivning för Verkställande Sekreterare (VSA) – TRF VSAs arbetsuppgifter:

- Att representera och föra TRF:s talan
- Tillsammans med VSE och styrelsen aktivt arbeta för att medlemsorganisationerna ska ta ut en så låg avgift som möjligt
i förhållande till den enskilde studenten.
- Kalla till och leda TRF:s styrelsemöten
- Kalla till och leda TRF:s föreningsstämma
- Ansvara för att de protokoll som upprättas för TRF:s olika möten blir justerade och underskrivna i tid.
- Tillse att TRF:s protokoll och möteshandlingar finns arkiverade och/eller tillgängliga på kontoret.
- Verkställa de beslut som tas på TRF:s föreningsstämma om inget annat beslutas
- Verkställa de beslut som tas av styrelsen om inget annat beslutas
- Ansvara för att styrelsen arbetar efter de policies som stämman beslutat om enligt föreningens stadgar, § 6.1.
- Tillsammans med VSE teckna TRF:s firma var för sig
- Inför varje termin hålla minst en (1) utbildning i TRF:s medlemssystem för medlemsorganisationerna.
- Tillsammans med VSE uppehålla en god relation med TRF:s samarbetspartners:
o Genom kontinuerliga samtal och besök
o Bjuda in till TRF-sittning
o Genomföra andra aktiviteter som anses gynna samarbetet med våra befintliga samt potentiella
samarbetspartners
- Se över och ständigt utveckla TRF:s medlemssystem
- Vara lyhördig för medlemsorganisationernas önskemål och behov av utveckling i TRF:s medlemssystem
- Aktivt sälja bilagor och annonsplatser till de platser som TRF förfogar över.
- Tillsammans med VSE anordna en TRF-sittning för TRF:s styrelse samt dess samarbetspartners varje termin
- Tillsammans med styrelsen arbeta fram förslag till policyer för TRF, för att godkännas av föreningens stämma.
- Tillsammans med tidigare VSA och/eller VSE anordna en styrelse kick-off med internutbildning rörande TRF:s arbete.
- Tillsammans med föreningens styrelse gå igenom och revidera dessa arbetsbeskrivningar inför varje stämma.
- Revideringar rörande dessa arbetsbeskrivningar godkänns av föreningens stämma.

Namn:
E-postadress: *
Telefonnummer: *
Varför passar den nominerade till att vara VSA för TRF? *
Ladda upp CV och personligt brev i PDF-format
Om du nominerar någon annan tar valberedningen kontakt med den och ber om CV och personligt brev.
Jag förstår att Studentlunds valberedning sparar personuppgifter i enlighet med gällande GDPR-policy. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Lunds Naturvetarkår. - Terms of Service