แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ Child Safe Friendly Tourism 2019
โครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็ก “Child Safe & Friendly Tourism” ดำเนินการโครงการโดยเครือข่ายภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้สถานประกอบการโรงแรมและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก, การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ
1.ข้อมูลของหน่วยงาน/สถานประกอบการ
VDO Presentation "Child Safe Friendly Tourism"
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้) *
Your answer
Website :
Your answer
ผลการตอบรับเข้าร่วมโครงการ *
2. ข้อมูลในการติดต่อประสานงาน
ชื่อผู้ประสานงาน
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
โทรศัพท์(ที่สามารถติดต่อได้)
Your answer
อีเมล์
Your answer
กรณีเข้าร่วมโครงการ :
ท่านอนุญาตให้ใช้โลโก้ของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ในงานประชาสัมพันธ์และโปรโมตโครงการในเว็บไซต์ www.childsafetourism.com และสื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือไม่ *
คณะทำงานโครงการฯขอขอบคุณท่าน และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นองค์กรคู่มิตรกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันเป็นพลังส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็กทุกคน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service