ระบบการสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 15th OH&S - ENV
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 15 เรื่อง 2P Safety Goals: Guideline for Personnel Safety Goals

วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรม Pullman Khon Kaen Raja Orchid
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

*** หมดเขตรับสมัคร 7 สิงหาคม 2561 ***

กรุณากรอก Email address เพื่อระบบจะส่งสำเนาใบสมัครให้ท่าน และท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดการสมัครภายหลังได้ผ่านสำเนาใบสมัครที่ท่านได้รับผ่าน email เท่านั้น
Email address *
ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท
การชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี: ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์

ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่บัญชี: 551 - 201101 - 8*** กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินที่มีชื่อผู้สมัคร (หรือเขียนชื่อเพิ่มบนสลิปใบโอนเงินให้ชัดเจน) ถ่ายรูป หรือ scan
ส่งมาที่ email: haomkku@gmail.com
กรุณากำหนดหัวเรื่อง (Subject): ส่งสลิปใบโอนเงิน (ชื่อ - นามสกุล)
ติดต่อสอบถาม
ผู้ประสานงาน: คุณบังอรศรี จินดาวงค์ / คุณพมลพร ทินก้อง
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์: 0 - 4336 - 3588, 08 - 9422 - 1274, 09 - 5418 - 6267
โทรสาร: 0 - 4320 - 2488
email: haomkku@gmail.com
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse