Cải thiện Trải nghiệm Ghi danh vào SFUSD
Xin chào! Chúng tôi là những sinh viên tốt nghiệp tại UC Berkeley, hiện đang làm việc với Trung tâm Phân bố Giáo dục để cải thiện trảinghiệm ghi danh cho QUÝ VỊ. Đóng góp của quý vị là then chốt để giúp chúng tôi thiết kế trải nghiệm tốt hơn cho hàng ngàn gia đình muốn ghi danh cho con em mình vào Học khu Thống nhất San Francisco.

Xin lưu ý, khảo sát là tự nguyện và không bắt buộc phải trả lời mọi câu hỏi. Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng 20 phút để làm xong. Dữ liệu thu thập được trong cuộc khảo sát sẽ được giữ bí mật. Vui lòng nhấp vào nút ‘Nộp' trên mạng khi quý vị đã trả lời xong các câu hỏi trong Phần 1 và Phần 2. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào thì quý vị có thể liên hệ với Rajasi Desai rajasidesai@berkeley.edu.

Chúng tôi rất cám ơn quý vị đã dành thời gian để điền vào khảo sát này!
Quý vị nhận được thông tin về đơn xin và qui trình ghi danh ở đâu? Chọn tất cả câu trả lời phù hợp.
Quý vị đã trải qua quy trình nộp đơn vào SFUSD cho cấp lớp nào cho con mình? Chọn tất cả các câu phù hợp.
Đánh giá trải nghiệm của quý vị cho các giai đoạn ghi danh khác nhau vào SFUSD
Rất tiêu cực
Tiêu cực
Trung dung
Tích cực
Rất tích cực
Hiểu qui trình nộp đơn
Chọn trường
Hiểu các lộ trình khác nhau có tại các trường (giáo dục tổng quát, biết song ngữ, hội nhập, giáo dục đặc biệt)
Thu thập các giấy tờ cần thiết để nộp đơn
Hiểu hệ thống phân bố học sinh
Tham gia vào kiểm tra ngôn ngữ (nếu áp dụng)
Hiểu các bước hay lựa chọn kế tiếp sau khi quý vị nhận được trường phân bố cho con mình
Clear selection
Các phần nào trong qui trình ghi danh mà quý vị không thích, nếu có?
Các phần nào trong qui trình ghi danh mà quý vị thích, nếu có?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UC Berkeley. Report Abuse