Cill Chartha CLG: An Ghaeilge sa chlub 2023
Is mian linn do thuairimí maidir leis an Ghaeilge i saol an chlub a bhailiú, le go mbeidh muid in ann freastal níos fearr a dhéanamh ar ár mbaill.  Tá muid buíoch díot as an fhoirm seo a chomhlíonadh chun cuidiú le forbairt na teanga sa chlub.  Tá an obair forbartha seo a dhéanamh trí Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, i gcomhar le Glór na nGael agus an Cumann Lúthchleas Gael, agus beidh torthaí an tsuirbhé seo ar fáil ag oifigí leasmhara na n-eagraíochtaí sin chomh maith le feidhmeannas an chlub.  Ní choinneoidh Glór na nGael aon sonraí  teagmhála tar éis do phróiseáil an tsuirbhé seo bheith curtha i gcrích, agus ní dhéanfar aon sonraí teagmhála a roinnt leis an CLG. Má roghnaíonn tú do sheoladh ríomhphoist a thabhairt don chlub chun tuilleadh eolais a fháil, ní chuirfear chugat ach eolas ábharach bunaithe ar na suimeanna léirithe anseo. Is féidir díchlárú ag am ar bith trí fhreagra a thabhairt ar aon ríomhphost leis an teachtaireacht 'STOP'.  Níl aon eolas teagmhála pearsanta eile á bhailiú ar an fhoirm seo.  

We are grateful to you for sharing your thoughts regarding the Irish language within the club. This will help to inform the club regarding future language provision and planning. This language development work is being undertaken through the Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha scheme, with assistance from Glór na nGael and the Gaelic Athletic Association, and the results of this survey will be available to relevant members within both organisations. Glór na nGael will not store any contact information beyond the completion of the survey period and no contact information will be shared at any period with the GAA. Should you choose to receive further information from your club, only relevant information based on the preferences indicated on this form will be sent.  You may unsubscribe from this service at any time by replying with the message 'STOP'.  This form collects no other personal contact information.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Cad é mar a dhéanfá cur síos ar do chumas i dtaobh labhairt na Gaeilge?  /  How much Irish do you have? *
Cad é mar a dhéanfá cur síos ar chumas Gaeilge do pháistí?  (Má bhíonn páistí agat) /  How much Irish do your children have?  (If you have children)
Clear selection
Cé chomh minic is a labhraíonn tú Gaeilge?  /  How often do you speak Irish? *
Cén saghas imeachtaí Gaeilge ar mhaith leat bheith rannpháirteach iontu/bheith curtha ar fáil duit agus do do mhuintir?  /  What type of Irish language activities would you or your family like to participate in/have provided by the club? *
Required
Ar mhaith leat go mbeadh Gaeilge a úsáid ag seisiúin traenála?  /  Would you like training sessions delivered through Irish? *
Required
Ba mhaith liom níos mó Gaeilge a fheiceáil ar:            I would like to see more content as Gaeilge on the: *
Required
Ar mhaith leat go ndéanfaidh an club éascaíocht ar fhorbairt ghréasán teaghlaigh Gaeilge?   Would you like to see the club establish a social network for Irish speaking families? *
Required
Ar mhaith leat go mbeadh stádas níos lárnaí ag an Ghaeilge i saol oifigiúil an chlub?  /  Would you like the Irish language to have a more prominent role within the club? *
Ar chóir don chlub plean don Ghaeilge a fheidhmiú?  /  Should the club implement an Irish language plan? *
An mbeadh suim agat a bheith páirteach i ngrúpa oibre chun Plean Gaeilge don Chlub a dhréachtadh?  /  Would you be interested in being a member of the working group to draft an Irish Language Plan for the Club? *
An mbeifeá sásta dá ndéanfadh an club teagmháil leat amach anseo le nuacht bunaithe ar na suimeanna a léirigh tú anseo?  /  Would you be happy for the club to contact you with information based on the preferences indicated on this form?
Do sheoladh ríomhphoist / Your email address
Tá fáilte romhat tuairimí breise atá agat maidir leis an Ghaeilge sa chlub a léiriú dúinn anseo.  /  Please feel free to add any other information or opinions regarding the Irish language within the club.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Glor na nGael. Report Abuse