VI Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - Formularz zgłoszeniowy
Zapraszamy do udziału w VI Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, odbywającego się w formie zdalnej (poprzez platformę ZOOM).

24 października 2020 r. (sobota), godz. 10:00 - 13:00.

Więcej informacji o Kongresie: www.pfon.org

VI Kongres Osób z Niepełnosprawnościami jest organizowany przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami przy wsparciu licznych organizacji oraz osób.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nazwisko *
Imię *
Nazwa organizacji pozarządowej/ instytucji/ innej organizacji (jeśli dotyczy):
Telefon *
Dodatkowe potrzeby związane z dostępnością - wybierz, jeżeli chcesz z nich skorzystać:
Dodatkowe potrzeby związane z dostępnością - opisz jeśli inne niż powyżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 (Administrator danych)  w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach inicjatywy „Kongres Osób z Niepełnosprawnościami i Konwenty Regionalne". *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Partnerów Kongresu mojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach i nagraniach z Kongresu, w celach informacyjnych związanych jego z realizacją i przebiegiem, oraz na rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, publikacjach, wydawanych przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Partnerów Kongresu. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku na zdjęciach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. *
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa. Z Administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mailowy: biuro@pfon.org
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach inicjatywy „Kongres Osób z Niepełnosprawnościami i Konwenty Regionalne” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. W Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
5. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2.
10. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mailowy: biuro@pfon.org lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
Zapoznałem/-am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy