การฝึกอบรมเรื่องมาตรฐาน ISO 37001: 2016 ระบบการจัดการ การต่อต้านการให้และรับสินบน (Anti - bribery management systems)
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน 50 ท่านแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธณิศร พึ่งเจริญ เบอร์ติดต่อ 02-345-1163
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service