แบบฟอร์มสมัครเรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ปีการศึกษา 1/2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
ชื่อ - นามสกุล *
ชื่อเล่น *
อายุ *
โทรศัพท์ ติดต่อได้ *
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
น้ำหนัก (กิโลกรัม) *
ส่วนสูง (เซนติเมตร) *
วันเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
เชื่อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา เช่น พุทธ คริส อิสลาม *
หมู่เลือด *
ชื่อ-นามสกุล บิดา (พ่อ) ตัวอย่าง นายสมชาย นามสมมุติ *
อาชีพของบิดา (พ่อ) *
รายได้ของบิดา (พ่อ) ต่อเดือน *
ชื่อ-นามสกุล มารดา (แม่) ตัวอย่าง นางสมหญิง นามสมมุติ *
อาชีพของบิดา (แม่) *
รายได้ของบิดา (แม่) ต่อเดือน *
หลักสูตรที่ต้องการสมัคร *
ต้องการสมัครเรียนในสาขา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด. Report Abuse