ลงทะเบียนรับฟังการบรรยายพิเศษ "Art X Technology : Interdisciplinary research practice in Tsinghua University"


โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
* Associate Professor Dr. Haipeng Mi จาก Tsinghua University,Beijing, China

** วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-15.00 น.
*** สถานที่จัด ณ ห้อง M04 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

กำหนดลงทะเบียนภายใน พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ค่ะ ไม่จำกัดจำนวน--

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question