Enquisa á veciñanza para a elaboración do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostibles (PACES)
Enquisa anónima de consulta á cidadanía no marco da elaboracion do PACES do Concello.
Cal é o seu concello de residencia? *
Cales dos seguintes cambios no clima considera que pode afectar máis á súa vida cotiá? (Pode seleccionar máis de unha opción) *
Required
Cales dos cambios anteriores lle preocupa máis? (Seleccione unha única opción) *
Preocúpanlle as posibles consecuencias que o cambio climático poida ter sobre a economía do Concello? *
Lembra algunha época de seca, inundación ou grandes lumes forestais nos últimos anos? *
Required
Se a resposta anterior é "si", indique o ano (ou anos) nos que lembre que as secas, as inundacións ou os lumes no Concello fosen máis intensos:
Ten a percepción de que as situacións anteriores (secas, inundacións ou lumes forestais) son cada vez máis habituais? *
Considera que o Concello está adaptado para facer fronte a vagas de calor ou frío, choivas extremas, inundacións, secas ou vagas de lumes? *
Se a resposta anterior é "si", estaría de acordo en dedicar unha parte do orzamento do Concello para executar as medidas anteriores?
Clear selection
Ten previsto acometer algunha actuación na súa vivenda para reducir o gasto enerxético? *
Se a resposta anterior é "si" indique o tipo de actuación (pode seleccionar máis dunha opción)
Estaría disposto/a a contratar enerxía procedente de fontes renovables (a chamada enerxía verde) aínda que o prezo a pagar pola mesma fose maior (aproximadamente, un 15% máis)? *
Crería de interese que o Concello puxese en marcha un bono para a axudar a certos colectivos? (persoas en risco de exclusión social, baixas rentas, etc.) *
Se tivera que renovar o seu vehículo, consideraría a opción de optar por un eléctrico? *
Estaría de acordo coa redución da velocidade de circulación dos vehículos nos núcleos máis poboados do concello co fin de reducir as emisións de gases contaminantes? *
Se o Concello desenvolvese actuacións encamiñadas a reducir o impacto ambiental de todo o municipio, en cales lle resultaría de interese participar? (pode seleccionar máis dunha opción) *
Required
Cales das seguintes medidas considera máis axeitada para reducir o uso do coche? (pode seleccionar máis dunha opción) *
Required
Valora positivamente que o Concello estea a elaborar un Plan co fin de loitar contra o cambio climático e reducir os posibles efectos negativos do mesmo sobre a poboación? *
Ten algún comentario que queira facer chegar ao Concello ao respecto das medidas contra o cambio climático ou quere propoñer algunha medida concreta? Este é o espazo para facelo:
Indique o seu rango de idade:
Clear selection
É vostede:
Clear selection
Cal é a súa ocupación actual?
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy