แบบสำรวจความคิดเห็นสถานที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี และการจัดตั้งวิทยาเขต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 หมู่ 3 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ท่านเห็นว่าสำนักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ควรตั้งอยู่ที่ใด
2. ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาเขต
ข้อมูลในประเด็นคำถามนี้เป็นข้อมูลเชิงสำรวจในการจัดกลุ่มของการจัดตั้งวิทยาเขตตามนโยบายของอธิการบดีเพื่อผลักดันการจัดตั้งวิทยาเขตในโอกาสต่อไป
ท่านเห็นด้วยหรือไม่เกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาเขต
2.1 วิทยาเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วนศ.อ่างทอง,วนศ.สุพรรณบุรี,วนศ.ลพบุรี, วชศ.สุพรรณบุรี
2.2 วิทยาเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย วนศ.เชียงใหม่,วนศ.สุโขทัย
2.3 วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย วนศ.ร้อยเอ็ด,วนศ.นครราชสีมา,วนศ.กาฬสินธุ์
2.4 วิทยาเขตภาคใต้ ประกอบด้วย วนศ.นครศรีธรรมราช,วนศ.พัทลุง,วชศ.นครศรีธรรมราช
2.5 ท่านคิดว่าวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ควรอยู่กับวิทยาเขตใด
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในส่วนกลางที่ยังคงรักษาการจัดการศึกษาเป็นประวัติศาสตร์ต้นแบบโดยไม่จัดกลุ่มเป็นวิทยาเขต(จัดการศึกษาระดับพื้นฐานและระดับหลักสูตรต่อเนื่อง 2ปี)
-วิทยาลัยนาฏศิลป
-วิทยาลัยช่างศิลป
-คณะศิลปศึกษา ผลิตครูหลักสูตร 5 ปี(สอนระดับพื้นฐาน)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ผลิตศิลปินหลักสูตร 4 ปี และผลิตศิลปินหลักสูตร 6 ปี (เพื่อสอนปริญญาโท โดยรับนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 หรือหลักสูตรต่อเนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลป)
-คณะศิลปวิจิตร ผลิตศิลปินหลักสูตร 4 ปี
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms