ESCAI PRIMAVERA 2021
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Primer cognom *
Segon cognom *
Nom *
Data naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Nº Cat salut (4 lletres i 10 números) *
Telèfon *
Correu electrònic *
Adreça *
Població *
Escola
El seu fill/a té alguna patologia que impedeixi i/o dificulti la pràctica d'activitat física i esportiva? *
Si, no, quina?
El seu fill/a és al·lèrgic a alguna cosa? *
si es que si especificar a què
Dades bancàries (codi IBAN- 24 dígits) *
Referència de l'ordre de domiciliació: ESCAI 2020 Mitjançant l'acceptació d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a Jocnet Gestió Esportiva, S.L a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d'acord amb les instruccions del creditor. Com a part dels vostres drets, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
AUTORTITZACIÓ PARE/MARE/TUTOR Les dades que vostè proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat de Jocnet Gestió Esportiva, S.L amb la finalitat de tramitar la seva inscripció i rebre informació de properes activitats esportives organitzades per aquesta empresa i pel Club Atlèitic Igualada. Jocnet podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació: imatges, fotos i vídeos de les activitats que realitzen amb la finalitat de promocionar l'activitat. L'informem que les seves dades personals són tractats de conformitat amb el que s'estableix en el Reglament(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament de les seves dades és JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA S.L. NIF B-66478710 amb la finalitat d 'atendre a les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com emetre informació tècnica, comercial o publicitària sobre els nostres productes i serveis per via electrònica. El tractament de les seves dades està legitimat pel consentiment. Les seves dades no podran ser objecte de tractament per terceres empreses. Finalment li avisem de què teniu l’opció exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: jocnet@jocnet.info o bé a l'adreça: Carrer de la Comarca, 49, baixos 3r, 08700 Igualada (Barcelona) Tel.+34 936 782 141. Accepta la normativa que consta al formulari d'inscripció, manifesta que el participant és APTE per la pràctica de l'esport i autoritza a l'inscrit a participar en les activitats, sortides i en cas de precisar assistència mèdica puguis ser traslladat a un centre mèdic per part de l'organització. *
ANUL·LACIÓ DE LES INSCRIPCIONS Es podran anul·lar les inscripcions fins a 5 dies abans de l'inici de l'activitat. En aquest cas suposarà la pèrdua del 25% del preu total. Si l'anul·lació es realitza fora d'aquest termini, suposarà la pèrdua total de l'import. Si l'anul·lació es fa per recomanacions mèdiques, es retornarà el 100% de l'import. Caldrà justificar-ho am certificat mèdic. Es podran realitzar canvis de torns sempre que hi hagi disponibilitat. Un cop completades les inscripcions d'alguns torns, podeu realitzar la consulta de disponibilitat al correu; jocnet@jocnet.info Si per recomanacions sanitàries s'haguès de suspendre el casal, la organització retornarà el 100% de l'import d'aquelles setmanes que no s'hagin pogut portar a terme.
Afegeix algun comentari si s'escau
Nom complert i dni del pare, mare o tutor legal *
Afegeix algun comentari si s'escau
Comentaris
Afegeix algun comentari si s'escau
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.