ESCAI 2019
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Primer cognom *
Your answer
Segon cognom *
Your answer
Nom *
Your answer
Data naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Nº Cat salut (4 lletres i 10 números) *
Your answer
Telèfon *
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Adreça *
Your answer
Població *
Your answer
Escola
Your answer
El seu fill/a té alguna patologia que impedeixi i/o dificulti la pràctica d'activitat física i esportiva? *
Si, no, quina?
Your answer
El seu fill/a és al·lèrgic a alguna cosa? *
si es que si especificar a què
Your answer
Trieu les setmanes al torn de matí (9 a 13h)
Dades bancàries (codi IBAN- 24 dígits) *
Referència de l'ordre de domiciliació: ESCAI 2019 Mitjançant l'acceptació d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a Jocnet Gestió Esportiva, S.L a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d'acord amb les instruccions del creditor. Com a part dels vostres drets, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
Your answer
AUTORTITZACIÓ PARE/MARE/TUTOR Les dades que vostè proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat de Jocnet Gestió Esportiva, S.L amb la finalitat de tramitar la seva inscripció i rebre informació de properes activitats esportives organitzades per aquesta empresa. Jocnet podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació: imatges, fotos i vídeos de les activitats que realitzen amb la finalitat de promocionar l'activitat. Les seves dades podras ser cedides a tercers únicament pel compliment d'obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d'acord amb la Llei 0.15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot en tot moment exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lacio dirigint-se a; Jocnet Getió Esportiva, S.L - c/ de la Comarca, 49 baixos 1ª, Igualada. D'aquesta manera manifesta la seva conformitat amb la present clausula i autoritza a Jocnet Gestió Esportiva per poder tractar o cedir les seves dades o imatges d'acord amb les finalitats indicades. Accepta la normativa que consta al formulari d'inscripció, manifesta que el participant és APTE per la pràctica de l'esport i autoritza a l'inscrit a participar en les activitats, sortides i en cas de precisar assistència mèdica puguis ser traslladat a un centre mèdic per part de l'organització. *
ANUL·LACIÓ DE LES INSCRIPCIONS Es podran anul·lar les inscripcions fins a 5 dies abans de l'inici de l'activitat. En aquest cas suposarà la pèrdua del 25% del preu total. Si l'anul·lació es realitza fora d'aquest termini, suposarà la pèrdua total de l'import.Es podran realitzar canvis de torns sempre que hi hagi disponibilitat.Un cop completades les inscripcions d'alguns torns, podeu realitzar la consulta de disponibilitat al correu; jocnet@jocnet.info
Afegeix algun comentari si s'escau
Your answer
Comentaris
Afegeix algun comentari si s'escau
Your answer
Nom complert i dni del pare, mare o tutor legal *
Afegeix algun comentari si s'escau
Your answer
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.