ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

สกพอ. จึงขอความกรุณาท่านให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปประมวลผล เพื่อปรับปรุงแผนภาพรวมฯ ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-สกุล *
หน่วยงาน *
ตำแหน่ง *
เบอร์โทรศัพท์ *
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy