10. vaja 2012/2013

Pri opazovanju populacije cvetlic na travniku smo ugotovili, da je belih cvetlic (kar je v tem primeru recesivna lastnost) toliko kot je številka, ki jo dobiš, ko številki, ki jo tvorijo zadnji dve cifri tvoje vpisne številke prišteješ številko 100. Vseh cvetlic je 300.

Odgovori na naslednja vprašanja glede frekvenc v populaciji. Odgovore podaj kot delež enote 1.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question